0

Silaj Üretiminde Katkı Maddesi Olan ve Mikroorganizma Kültürlerinden Oluşan Eşyanın Tarife Sınıflandırılması

Yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal eden bilgilerden, silaj üretiminde katkı maddesi olarak kullanılan mikroorganizma kültürlerinin sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı iletildi.

Konuya ilişkin yapılan araştırmalar neticesinde, silajın; yeşil yem, bitkisel ürün, tarımsal artık ve atıkların fermantasyonu sonucu elde edilen bir yem kaynağı olduğu ve fermantasyon işlemi sırasında ilave edilen mikroorganizma kültürlerinin (laktik asit bakterileri gibi); kuru madde kayıplarının azaltılmasını, ortam pH`ını düşük tutarak istenmeyen mikroorganizma (enterobakteri) ve patojenlerin (küf, maya vb.) oluşumunun engellenmesini ve besin değerinin artırılmasını sağlayarak fermantasyonun doğru yönde yürütülmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 30.02 tarife pozisyonu açıklama notlarında, “(3) Mikro-organizma kültürleri (mayalar hariç). Bunlar, süt türevlerinin (kefir, yoğurt, laktik asit) yapımında kullanılan laktik fermentler ve sirke yapımında kullanılan asetik fermentler gibi fermentleri; penisilin ve diğer antibiyotiklerin imalinde kullanılan küfleri ve teknik amaçlar için mikro-organizma kültürlerini (örn; bitki büyümesine yardım için) kapsar.” ifadesi yer aldığı belirtildi.

Buna ilaveten, AB ve ABD sınıflandırma kararları veri tabanlarında yapılan incelemede de, bahse konu eşya ile benzer kompozisyondaki ve kullanımdaki eşyaların 30.02 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı aktarıldı. (ATBTI2021000402-DEC, mülga DEBTI10045/17-1, CROSS: NY814503) Bu çerçevede, silaj üretim prosesinin fermantasyon basamağında katkı maddesi olarak kullanılan ve mikroorganizma kültürlerinden oluşan eşyaların 30.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılmasının uygun olacağı değerlendirildi.

Related Posts

Call Now Button