0

Sıfır Atık Yönetmeliği Görüş Talebi

İMEAK Deniz Ticaret Odası “Sıfır Atık Taslak Yönetmeliği Görüş Talebi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan e-postada Sıfır Atık Yönetmeliği’nin, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 8’inci, 11’inci, 12’nci ve 13’üncü maddeleri ile uyumlu hale getirilmesine yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, “Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Taslak)” hazırlandığı bildirildi.

Bu kapsamda, Genel Gerekçe göz önünde bulundurularak, Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerin ilgili görüş bildirme formu doldurularak 02.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Genel Gerekçe ve görüş bildirim formuna ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button