0

SEBİS Mükellef Ön Beyan Yetkisi

Yazıda, SEBİS’in halihazırda BİLGE Kullanıcı kodu doğrulaması yaparak BİLGE Şifresi olan her kullanıcının profil ayrımı yapmaksızın sistemde bildirim yapmasına müsaade ettiği, BİLGE Sistemi Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme ekranında, SEBİS için herhangi bir profil bulunmadığı anımsatıldı. Sistemin daha sağlıklı yürütülebilmesini teminen BİLGE Sistemi üzerinde, “Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi” (SEBİS) için ayrı bir profil oluşturulduğu ifade edildi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; “Kullanıcı Yetkilendirme ve Tanımlama” projesi “SEBİS” proje başlığı altında “Mükellef Ön Beyan” ismi ile yeni bir kullanıcı profili oluşturulduğu ve SEBİS’e mükellef girişinin söz konusu yetki ile yapılabilmesinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik düzenlemeler tamamlandığı belirtildi. 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinde yetki almayan kullanıcıların, SEBİS üzerinden giriş ve çıkış bildirimlerinde bulunmasına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Bu kapsamda; gerekli duyurunun bağlantı idareleri ve mükellefler nezdinde yapılarak serbest bölge işlemlerinin kesintisiz devam edebilmesini teminen SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinin anılan tarihe kadar ilgili kullanıcılara tanımlanması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button