0

Sanayi Ürünlerine Getirilen Tarife Kontenjanı Dağıtımı Usulleri Belli Oldu

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1) ve İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) Yer Aldı.

Resmi Gazetede yer alan iki tebliğ 29.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 3339 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin uygulama esaslarını içeriyor. 3339 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı getirilmişti.

Buna göre;

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1)’e ilişkin olarak,

Tebliğde GTP ve tanımları belirtilen eşyaların ithalatında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere için uygulanacak. Tarife Kontenjanın dağıtımı talep toplama yöntemi ile yapılacak.

Sanayicilerin Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile başvuru yapılabiliyor.

Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulacak. Yapılan bildirim üzerine ithalatçının 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırarak Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi vermesi gerekiyor. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılıyor.

Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacak. Tebliği yılın ilk günü (01.01.2021) yürürlüğe giriyor.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) ilişkin olarak,

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacak.

İthalatçıların Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulacak. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi verilecek. Aksi durumda, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılacak.

Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacak.

İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunlu tutuluyor. Söz konusu İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemeyecek.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1) için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button