0

Sağlık Kurulu Raporları İle İlgili Yaş Düzeltmesi

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ” Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 06/08/2013 tarih 2013/37 sayılı Genelge uyarınca ihraz gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz sürelerinin 2021 yılı Temmuz ayı sonuna kadar uzatılmasına dair 8.06.2021 tarihli ve E-82858591-161.99-00064846060 sayılı kayıtlı yazıda belirtilen “65 yaş ve üstü” ibaresinin, söz konusu Genelge’ de belirtildiği şekilde “takvim yılı başı) itibarıyla (01 Ocak) 70 yaşını dolduran” olarak dikkate alınması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button