0

Propilen Plaka, Levha ve Filmler İçin Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

17 Aralık Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/4) yer aldı.

Tebliğ ile 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan İran menşeli BOPP Film ithalatında İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/2) kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine soruşturma açılması ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Tebliğ’de, İran menşeli BOPP Film ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verildiği belirtiliyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button