0

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı” hakkında bir Genelge yayımladı.

Genelge ile 19.10.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Genelgenin 20 nci maddesinde geçen “Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın” ifadesi, “Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eşyanın” şeklinde değiştirildi. Aynı Genelgenin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “TC kimlik numarası/vergi numarası temin edilemeyen eşya alıcısına teslim edilmez.” ifadesi çıkarılarak, aynı fıkraya “Eşyanın alıcısına ait TC kimlik numarası bilgisinin beyanı esas olmakla birlikte, herhangi bir nedenle eşyanın bir başka kişiye teslim edilmesi nedeniyle alıcıya ait TC kimlik numarasının tespit edilememesi durumunda, eşyayı teslim alan kişinin TC kimlik numarası tamamlayıcı beyanda beyan edilir.” cümlesi eklendi.
Aynı Genelgenin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“b) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası için TSPA_HAR muafiyet kodu ile beyan yapılır ve bu durumda eşya kodu alanına asgari 4’lü tarife pozisyonu girilmesi gerekmektedir. TSPA_HAR muafiyet kodlu ETGB’ler KDV iade taleplerinde kullanılamazlar. TSPA_HAR muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanında da brüt 300 kilogram miktar ve 15.000 Avro değer limitleri uygulanır.”

“c) Numunelik eşya ve model ihracatında, ETGB’de “NUM” muafiyet kodu kullanılır. Bu durumda ilgili eşya kodu alanına asgari 4’lü tarife pozisyonu girilmesi gerekmektedir. NUM muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanı miktar ve değer limitlerine tabi değildir.”
Genelge 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat