0

Plastik Hurdaların Mahrece İadesinde Bulgaristan’a Geçiş İzni Verildi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)’den alınan habere göre, 18 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede bildirildiği üzere, çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ithalat denetimi tebliğinde belirtildiği üzere ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş 3915.10.00.00.00 GTİP’li atıkların ithalatına izin verilmediği belirtildi.

Bu çerçevede, Hamzabeyli sınır kapısında bekleyen 3915.10.00.00.00 GTİP numaralı plastik hurda taşıyan araçların mahrece iade işlemleri için Bulgaristan transit geçiş işlemlerine izin verildiği bildirildi.

Eşyanın ihracatçısı (yurtdışı firma) tarafından düzenlenen ‘Annex 7’ belgesini Hamzabeyli sınır kapısının diğer tarafında yer alan Bulgaristan Lesovo Gümrük İdaresine ibraz etmeleri halinde araçların mahrece iadesine imkan tanınacağı vurgulandı.

İlgili ‘Annex 7’ belgesi için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button