0

Plaka Tanıma Sisteminin Kullanılabilmesi İçin Takip Formunun Haftalık Olarak Gönderilmesi Gerekiyor

Yazıda, 21 kara gümrük kapısı ile 10 Ro-Ro limanında kurulu bulunan Plaka Tanıma Sistemlerinin garanti süresinin kara gümrük kapılarında 10.05.2023, Ro-Ro limanlarında ise 13.02.2025 tarihine kadar devam edeceği iletildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 04.12.2020 tarihli yazısına atıfla; Plaka Tanıma Sistemlerinin (PTS) Genel Müdürlüğü tarafından takibinin yapılması ve sistemlerden gerekli verimin alınması ile istenilen performansta çalıştırılmasının sağlanmasına yönelik olarak Genel Müdürlükçe oluşturulan “ptsteknik@ticaret gov.tr” adresine söz konusu yazı ekinde yer alan PTS Takip Formunun doldurularak her hafta cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmesi talimatı verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, bazı sahalarda Plaka Tanıma Sisteminin devre dışı bırakıldığı ve kayıtların manuel yapıldığı aktarılarak; sistemde oluşan arıza ve sorunlara zamanında müdahale edilmesi ile PTS’nin etkin ve verimli bir şekilde kullanımının sağlanması için ilgili Gümrük Müdürlüklerinde belirlenen/belirlenecek olan PTS sorumlu personellerince bahse konu talimatta belirtilen haftalık bildirimlerin düzenli olarak gönderilmesi gerektiği bildirildi.

PTS Takip Formu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button