0

Peru Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması

Uludağ İhracatçı Birlikleri “Peru Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla; Peru tarafından “Konfeksiyon” ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine yapılan bildirimin gayri resmi tercümesine göre, soruşturmanın Peru Ulusal Gümrük Tarifesi’nin 61, 62 ve 63’üncü fasılları (284 alt tarife başlığından oluşan) altında yer alan konfeksiyon ürünlerini kapsayacağı ifade edildi.

Soruşturmaya taraf olmak, görüş ve/veya kanıt sunmak isteyenlerin, soruşturma açılış kararının Peru Resmi gazetesinde yayımlanma tarihi olan 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde yazılı taleplerini iletebilecekleri ve düzenlenmesi planlanan kamu dinleme toplantısı tarihinin de bu süre içerisinde belirleneceği belirtildi.

Yazıda devamla korunma önlemi soruşturmalarının, DTÖ’ye üye ülkelerin GATT 1994’ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu anımsatılarak, soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabildiği belirtildi.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı’nın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü belirtildi.

İlgili bildirime ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button