0

Panama Kanalı Geçiş Ücretine Zam Yapılmadı

Duyuruda, Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS) yazısına atıfla, Denizcilik sektöründen gelen çağrılara karşılık olarak Panama Kanal İdaresi’nin kanal geçiş fiyatlarındaki artış planlarını ertelemesine ilişkin ICS, Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA), Asya Armatörler Birliği (ASA) tarafından yayımlanan ortak basın bildirisine yer verildi.

Bahse konu basın bildirisinde; Panama Kanalı İdaresinin, 15 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen kanal geçiş ücretlerindeki artışın ertelendiği duyuruldu. Mevcut durum itibarıyla önerilen değişikliklerin bu kez 1 Haziran 2021’de yürürlüğe gireceği, yeni uygulamanın, transit geçiş başına minimum 20 bin ABD Doları (yüzde 57 artış), maksimum 58 bin 500 ABD Doları (yüzde 167 artış) bir maliyet artışı getireceği belirtildi. 17 Mart 2021 tarihinde Kanal İdaresi’ne gönderilen yazıda, sektörün kanal geçiş ücretlerindeki söz konusu yüksek artıştan endişe duyduğunun ifade edildiği, uygulamanın hayata geçirilmesi için belirlenen sürenin (15 Nisan 2021) kanal kullanıcılarının uyum sağlayamayacağı kadar kısa olduğunun belirtildiği, Kanal İdaresi’nin ücret artışlarındaki gerekçeyi değişen arz talep koşullarına bağladığı belirtildi.

ICS Genel Sekreteri Guy Platten’ın, konuya ilişkin açıklamasında: Kanal İdaresi’nin, sektörün teklif edilen transit geçişlerdeki fiyat artışlarını 1 Haziran 2021’e kadar erteleme çağrılarına yanıt verdiğini ve sektöre bu değişikliklere tam olarak hazırlanmak için zaman tanındığını görmekten memnuniyet duyulduğunu, artışların, özellikle COVID-19 salgınının devam eden ekonomik etkisi göz önüne alındığında, maliyette önemli bir artışı getireceği ifade edildi.

Ücret değişikliğinin Panama Kanalı hizmeti için değişen arz ve talebe uyum sağlamak üzere tasarlandığının bilindiği, sektöre transit maliyeti konusunda öngörülebilirlik sağlamak için uzun vadeli bir fiyatlandırma stratejisi geliştirilmesine yönelik Kanal İdaresi ile verimli bir diyalog kurulmasının beklendiği, bu konuları tartışılması ve netlik kazanması için sanal bir toplantının gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat