0

Öğütücü Bilya İthalatına Tarife Kontenjanı Dağıtımı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5) yer aldı.

Tebliğe ile 26.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren ve 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında sınıflandırılan Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanması Kararı kapsamında, ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin olarak getirilen korunma önleminden muafiyet sağlanmasını amaçlıyor.

Tarife Kontenjanı
Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 5880 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.040 ton olarak belirlendi.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecek.

Tarife Kontenjanının Dağıtılması
Tarife kontenjanı, ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu geçemeyecek ve bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenebilecek.

Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru sahibi adına bu Tebliğ kapsamında en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor.

Ülkeler

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button