0

Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği yer aldı.

Yönetmelik ile Nükleer Düzenleme Kurumunun uygulayacağı idari yaptırımları ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlemesi amaçlanıyor.

İdari Yaptırımların Belirlenmesi
Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımlar; faaliyetin türü ve özellikleri, radyasyona maruz kalma riski, maruz kalınan radyasyonun büyüklüğü, zararın varlığı ve büyüklüğü dikkate alınarak dereceli olarak belirleniyor.

Kurum tarafından yürüttüğü yetkilendirme, değerlendirme, denetleme faaliyetleri sürecinde veya Kuruma yapılan bildirim, ihbar veya şikâyet üzerine yapılacak incelemelerde aykırılık oluşması durumunda idari yaptırımlar uygulanacak.

Aykırılık oluşturabilecek durumlar şu şekilde:

-Yetkilendirme gerektiren faaliyetlerin yetkisiz yürütülmesi.
-Yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi.
-Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi.
-Mevzuat hükümlerine, yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırılık teşkil eden veya bunlara ilişkin sınırların aşıldığı durumlar.

Kurum, idari yaptırım sürecinde gerekli görmesi halinde teknik destek hizmeti alabilecek. Hizmet alınan kişi, kurum veya kuruluşlarca bu hizmetleri kapsamında temin edilen her türlü bilgi ve belge Kurumun izni olmaksızın başka amaçlarla kullanılamayacak, paylaşılamayacak ve çoğaltılamayacak.

İdari Yaptırımların Türleri
Uygulanacak idari yaptırımlar şöyle:
-İdari para cezası.
-Yetkinin kısıtlanması.
-Yetkinin askıya alınması.
-Yetkinin iptali.

İdari Yaptırımların Belirlenmesinde Kullanılacak Ölçütler
Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımların belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak hususlar şu şekilde:

-Aykırılık sebebiyle herhangi bir zararın oluşup oluşmadığı, oluşan zararın büyüklüğü.
-Aykırılığın yarattığı riskin; radyasyona maruz kalma olasılığı, maruz kalınacak radyasyonun büyüklüğü, gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetin aciliyeti, zorluk derecesi ve karmaşıklığı göz önüne alınarak belirlenen ağırlığı.
-Aykırılığın idari yaptırım uygulanacak kişi tarafından tespit edilip Kuruma bildirilmesi, idari yaptırım uygulanacak kişinin iş ve işlemlerinde tutarlılık ve açıklık gibi iyi niyetin varlığını gösteren unsurlar.
-Aykırılığın kasıtlı olup olmadığı.
-Fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde aykırılığın tekrar edilip edilmediği.
-İdari yaptırım uygulanacak kişinin yetki kapsamındaki daha önceki fiil ve davranışları.
-Aykırılık sebebiyle herhangi bir haksız kazanç oluşup oluşmadığı.
-İdari yaptırım uygulanacak kişinin ekonomik durumu.

Resmi Gazete İçin tıklayınız.
Yönetmelik eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button