0

Moldova Ekonomisi 2020 Yılında Yüzde 7,0 Küçüldü

Moldova Ulusal İstatistik Bürosu, 2020 yılının 4’üncü çeyreğinde 56,3 milyar MDL (3,29 milyar dolar) gerçekleşen Moldova’nın GSYİH’sının 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,3 küçüldüğünü açıkladı.
2020 yılı genelinde ise Moldova’nın GSYİH’sı 206,3 milyar MDL (12,04 milyar dolar) gerçekleşmiş ve 2019 yılına kıyasla yüzde 7,0 küçüldü.

İşletmeler; talep düşüşü, küresel değer zincirlerinin bozulması ve yüksek belirsizlik şartlarından dolayı yatırım ve ihracat faaliyetlerini azaltmış ayrıca, tarım sektörünün önemli ölçüde küçülmesine neden olan elverişsiz iklim şartları durumun daha ciddi boyut almasına sebep oldu.

Üretim Yöntemi ile GSYİH
Ülkenin GSYİH’sında payı yüzde 87,0 olan ve yüzde 6,9 azalan Brüt Katma Değer (BKD), 2020 yılı GSYİH’sının 2019 yılına göre yüzde 6,0 küçülmesine sebep olmuştur. GSYİH’nın küçülmesine sebep olan ekonomik faaliyetler aşağıda yer almakta;
GSYİH’da payı yüzde 9,5 olan tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerinde brüt katma değerin yüzde 26,4 azalması GSYİH’ya yüzde 2,7 küçültücü etki yarattı.
GSYİH’da payı yüzde 20,7 olan toptan ve perakende ticaret, motorlu araçların tamiri, ulaştırma ve depolama, otel ve lokanta hizmetlerinde brüt katma değer yüzde 9,6 azalmış ve GSYİH’nın yüzde 2,1 küçülmesine neden oldu.
GSYİH’da payı yüzde 14,0 olan madencilik ve taşocakçılığı, imalat sanayi, elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı, su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi faaliyetlerinde brüt katma değer yüzde 4,3 azaldığı için GSYİH’ya yüzde 0,6’lık küçültücü etki yarattı.
GSYİH’da payı yüzde 13,0 olan net vergiler yüzde 7,3 azalarak GSYİH’nın yüzde 1,0 azalmasına sebep oldu.

Öte yandan;
GSYİH’da payı yüzde 9,3 olan ve brüt katma değeri yüzde 3,7 artmassayesinde GSYİH’nın yüzde 0,3 büyümesini sağlayan inşaat sektörü ve
GSYİH’da payı yüzde 3,9 olan ve brüt katma değeri yüzde 5,7 artması sayesinde GSYİH’nın yüzde 0,3 büyümesini sağlayan finans ve sigorta faaliyetleri
GSYİH’ya pozitif etki yaratan ekonomik faaliyetler oldu.

Harcama Yöntemi ile GSYİH
Moldova’nın GSYİH’sı Harcama Yöntemi ile incelendiğinde;
Başta hane halklarının nihai tüketim harcamaları olmak üzere, genel nihai tüketim harcamalarının yüzde 7,0 azalması GSYİH’nın yüzde 5,8,
Gayrisafi sabit sermaye oluşumunun yüzde 2,1 azalmasının GSYİH’nın yüzde 0,5 küçülmesine sebep olduğu görülmekte.
Diğer taraftan, net ihracat GSYİH’nın yüzde 0,1 büyümesini sağladı.

Related Posts

Call Now Button