0

Moğolistan’ın Toplam Dış Ticaret Hacmi Yüzde 50,6 Arttı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre, 2021 yılının ilk 4 ayında Moğolistan’ın dış ticaret hacmi 4,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, ihracat 2,5 milyar ABD dolarına, ithalat ise 2,0 milyar ABD dolarına ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam dış ticaret hacmi 1,5 milyar ABD doları (yüzde 50,6), ihracat 1,1 milyar ABD doları (yüzde 81,8), ithalat ise 374,9 milyon ABD doları (yüzde 23,6) arttı.

İhraç edilen malların yüzde 98,8’i döviz cinsinden ödenen işlemlerden geliyor.

Toplam ihraç edilen ürünler arasında minerallerin ihracatı 2,2 milyar ABD doları (yüzde 87,5); sebze ihracatı 69,1 milyon ABD doları (yüzde 2,8); doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ihracatı 52,4 milyon ABD doları (yüzde 2,1); hazır gıda maddeleri ihracatı 36,0 milyon ABD doları (yüzde 1,4); tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı 65,8 milyon ABD doları (yüzde 2,6) olup bu ürün gruplarının toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 96,4.

2021 yılının ilk 4 ayında, ham petrol, demir cevherleri ve konsantreleri ile çinko cevherleri, bakır konsantresi ve konsantrelerinin tamamı, kömürün ise yüzde 94,1’i Çin’e ihraç edildi. Flourspar konsantreleri ihracatının yüzde 79,4’ü Çin’e, yüzde 20,6’sı Rusya Federasyonu’na; at hayvanları ihracatının tamamı Çin’e; taranmış kaşmir ihracatının yüzde 38,7’si İtalya’ya, yüzde 33,6’sı Çin’e; yıkanmış kaşmir ihracatının tamamı Çin’e; işlenmemiş veya yarı mamul haldeki altın ihracatının tamamı Güney Kore’ye gerçekleştirilirken toplam ihracatın yüzde 87,6’sı bu mallara ait.

Bu dönemde Moğolistan, 48 ülkeye mal ihraç ederken yüzde 92,5 pay ile Çin ilk sırayı alırken Çin’i Güney Kore (yüzde 2,3) ve Singapur (yüzde 2,0) izledi. Bu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 96,9 oldu. Bu dönemde Moğolistan’ın ihracatında, Türkiye ise yüzde 0,05 pay (1,3 milyon ABD doları) aldı.

Moğolistan’ın ithalatı, 2021 yılının ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 (374,9 milyon ABD doları) artarak 2,0 milyar ABD doları oldu.

Makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli aletler ve bunların parçalarının ithalatı 340,6 milyon ABD doları (yüzde 17,4); minerallerin ithalatı 364,2 milyon ABD doları (yüzde 18,6) [mineraller arasında petrol ürünleri ithalatı 303,0 milyon ABD doları (yüzde 83,2)]; hayvansal veya bitkisel menşeli ürünler ve gıda maddelerinin ithalatı 316,0 milyon ABD doları (yüzde 16,1); taşıtlar ve uçaklar, bunların parçalarının ithalatı 414,0 milyon ABD doları (yüzde 21,1); ana metaller ve bunların ürünlerinin ithalatı 130,2 milyon ABD doları (yüzde 6,6); kimyasal ürünlerin ithalatı 153,0 milyon ABD doları (yüzde 7,8) olarak gerçekleşirken toplam ithalatın yüzde 87,6’sı bu ürünlerden gerçekleştirildi.

Moğolistan’ın bu dönemde 127 ülke ile gerçekleştirdiği ithalatında yüzde 38,0 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i Rusya Federasyonu (yüzde 27,5), Japonya (yüzde 7,1), Kore Cumhuriyeti (yüzde 4,1), ABD (yüzde 3,4) ve Almanya (yüzde 3,3) izlemiş. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 83,4’üne karşılık gelmekte. Türkiye ise bu dönemde Moğolistan’ın ithalatından yüzde 0,7 pay (14,2 milyon ABD doları) aldı.

Related Posts

Call Now Button