0

Mısır Üretici Kayıt Sistemi Firma Bilgileri

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfla; Türkiye İhracatçılar Meclisinin yazısında, Kahire Ticaret Müşavirliğinin, dönemin Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel Kuruluşu (GOEIC) başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede özetle; İSO belgesi gibi belgelerin geçerlilik süresinin dolması sebebiyle firmaların kayıtlarının askıya alındığı ve belgelerin yenisi iletilmediği takdirde kaydın iptal edildiği; belgelerin GOEIC’e ibraz edilmesi için onaylı vekile gerek olmadığı, belgelerin fotokopisinin sunulmasının yeterli olduğu; Üretici Kayıt Sistemine (ÜKS) tabi ürünlerin parçalı ithalatını yasaklamayı öngören 273/2021 sayılı kararın uygulamasının 6 ay ertelendiği ifade edildi.

Öte yandan, 2022 yılı Şubat ayında GOEIC’in yeni atanan Başkanı Esam Al-Naggar ile bir görüşme gerçekleştirildiği; görüşmede Al-Naggar tarafından, kayıt bekleyen firmaların listesinin (daha önce olduğu gibi) paylaşılamayacağı; ISO belgelerinin internet kanalı ile kontrol edilebildiğinden orijinaline gerek olmadığı, kopyasının yetkilendirmeye gerek kalmaksızın Mısır’da mevcut herhangi bir kişi ile iletilebileceği, marka (trademark) yenileme ya da değişim belgelerinin ise orijinaliyle birlikte yetkili ya da yetkilendirilmiş kişi vasıtasıyla gönderilmesi gerektiği (salgın sebebiyle vize temininin zorluğu belge yenileme sürecini zorlaştırabilmektedir); ayrıca 273/2021 sayılı kararın süresiz olarak askıya alındığının ifade edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Mısır’a ihracat yapan ve kayıt bekleyen firmaların aşağıdaki bilgileri doldurarak Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmesini teminen 18 Mart 2022 Cuma günü saat 12:00’a kadar dkib@dkib.org.tr adresine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bildirim Formatı:

Firma Adı  Firmanın Arapça İsmi  GOEIC Başvuru Numarası  Başvuru Durumu 
       

Related Posts

Call Now Button