0

Maske Üretim Makinesinin Sınıflandırılması Hakkında

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne “Makine San. Tic. Ltd. Şti.” konulu bir yazı yayımladı.

Yazıda, Bölge Müdürlüğününe bağlı Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 20343100IM188…./12.10.2020 sayı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı “maske makinesi” ticari tanımlı eşyanın 8479.89.97.90.19 GTİP’inde beyan edildiği, yapılan fiziki muayene sonucunda mezkur eşyanın sahip olduğu donanımın içerisinde ultrasonik kaynak özelliğinin esas karakteri verdiği ve 8515.80.90.10.00 GTİP’inde yer alan ultrasonik kaynak makinesi olarak sınıflandırılarak ceza kararı düzenlendiği anımsatıldı. İlgili firma tarafından düzenlenen ceza kararına itiraz edildiği ve Bölge Müdürlüğünüzce yapılan incelemenin sonucunda maske makinesi ticari tanımlı eşyanın sınıflandırılmasında tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konunun bir kez de Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi istenildi.

Maske makinesi hakkında yazınızda herhangi bir dokümana yer verilmemesi sebebiyle eşya ile benzer donanıma sahip örnekler internet üzerinden incelendi.

(https:/www.youtube.com/watch?v=glV uaiVaN4) Cerrahi maske üretim makinesi ticari tanımlı eşyanın çalışma şekli incelendiğinde, rulolar halindeki dokunmamış mensucatın makaralar aracılığıyla (spunbond, melt blown) makineye alındığı, ultrasonik kaynak roller ile birleştirilerek dikdörtgen şeklinde kesildiği, kesilen parçaların konveyörler aracığı ile taşınarak makinenin diğer bölümünde yer alan ultrasonik kaynak makinesi ile kulağa takılabilmesini sağlayan lastiklerin birleştirildiği ve eşyanın tamamlandığı anlaşıldı. Belirtildiği üzere US BTI veri tabanında yer alan NY N311311 referans numaralı BTI’da benzer eşyanın 84.49 pozisyonunda sınıflandırıldığı görüldü.

TGTC’de 84.49 tarife pozisyonu, şekilli veya parça halinde dokunmamış mensucat imalatını yapan makineleri kapsamaktadır. Maske üretim makinesi ticari tanımlı eşya ile dokunmamış mensucatın belirli şekil ve parça halinde kesilerek maske üretimi yapıldığı göz önüne alındığında, söz konusu maske üretiminde kullanılan eşyanın en özel şekilde tanımlandığı 84.49 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button