0

Kuyumcularda İmitasyon Ürünler Artık Yasak

Ticaret Bakanlığı’nın haberine göre Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yeni dönemde kuyum ticareti yapacak tacir, esnaf ve sanatkârlara işletmesi adına yetki belgesi alma zorunluluğunun yanı sıra kuyum faaliyetlerine de yeni düzenlemeler getirildi.

Bakan Pekcan tarafından, yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünlerin kuyum işletmelerinde bulundurulamayacağı ve bu ürünlerin satışının yapılamayacağı belirtilerek, böylece tüketicide yanlış algı yaratılmasının ve sektörde haksız rekabetin oluşmasının önüne geçileceği ifade edildi.

Yönetmelikle birlikte kuyum işletmesinin kuyum ticaretinin yanı sıra faaliyette bulunabileceği alanlar da belirlendi. Buna göre opal, akik, kuvars gibi yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan tespih gibi süs eşyasının perakende satış, bakım ve onarımı ile perakende saat satış, bakım ve onarımının bu faaliyetlere dahil edildiğini bildirildi.

Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak
Ticarete ilişkin tüm süreçlerde bürokrasinin azaltılmasına yönelik büyük gayret sarf ettiklerinin altını çizen Pekcan, şu bilgileri verdi: “Kuyum ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki belgesi verilmesi, yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Sistem sayesinde kuyum ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve bu ticarete ilişkin güncel ve doğru bilginin temin edilmesi, işlemlerin kısa süre içinde ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi sağlanacak.”

Yönetmeliğe aykırılık halinde yetki belgesi iptal edilecek
Bakan Pekcan, kuyum ticaretiyle iştigal edenlerin mesleğini icra ederken belirli ilke ve kurallara uygun hareket edeceğinin altını çizdi.
Getirilen düzenlemeyle her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer verileceği, kuyum işletmesinin yanıltıcı bilgi veremeyeceği, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamayacağı ve kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemeyeceği hususlarının kurala bağlandığını aktaran Pekcan, bu ilke ve kurallara aykırı hareket edilmesi durumunda işletmelere idari yaptırım uygulanacağını kaydetti.

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda Bakanlıkça verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde yetki belgesinin iptal edileceğini belirten Bakan Pekcan, bu durumda yetki belgesinin iptalinden itibaren iki yıl süreyle bu belgenin verilmeyeceğini ifade etti.

Bakan Pekcan, bu sayede, hizmet kalitesinin artırılmasına ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacağını ve sektörün mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacağını kaydetti.

Related Posts

Call Now Button