0

Kurulan Şirketlerin Sermayeleri Yüzde 56,0 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı haziran ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Haziran 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 56,0 oranında arttı.

• 2021 yılında toplam 55.392 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 47.407 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 49,7’sini, 7.251 anonim şirket ise yüzde 50,3’ünü oluşturdu. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 56,0 oranında arttı.

Haziran 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.259’u ticaret, 1.687’si imalat ve 1.113’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. 1.015 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

• Haziran 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.259’u ticaret, 1.687’si imalat ve 1.113’ü inşaat sektöründe kuruldu. Haziran 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.015’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 555’i inşaat, 352’si imalat faaliyetleri sektöründe.
• Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 405’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 196’sı inşaat 169’u imalat sektöründe.
• Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 613’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 231’i inşaat, 145’i imalat sektöründe.

Haziran 2021’de kurulan 120 Kooperatifin 46’sı Konut Yapı Kooperatifidir.
• Haziran 2021’de kurulan 120 Kooperatifin 46’sı Konut Yapı Kooperatifi, 37’si İşletme Kooperatifi 12’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

Haziran 2021’de 1.293 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
• Haziran 2021’de kurulan 1.293 yabancı ortak sermayeli şirketin 770’i Türkiye, 70’i İran, 39’u Suriye ortaklı olarak kuruldu.
• Kurulan 1.293 yabancı ortak sermayeli şirketin 128’i anonim, 1.165’i limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 868’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 326’sı İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 323’ü Gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.
• Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85,0’ını yabancı sermayeli ortak payını oluşturmakta.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat