0

Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthaline İlişkin Yetkilendirme İşlemleri

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü “Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthaline İlişkin Tebliğ (2021/9) Kapsamında Yetkilendirme İşlemleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinin 05.01.2021 tarihli yazısına atıfla; Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9) ile izin belge başvuruları İthalat Belge İşlemleri uygulamasına alındığı belirtilerek; daha önce İthalat Belge İşlemleri uygulamasında işlem yapmamış firmaların bu uygulama üzerinde yetkilerinin bulunmaması nedeniyle, 2021/9 sayılı Tebliğin Geçici 1. Maddesi 2. kapsamda, İthalat Belge İşlemleri uygulaması üzerinden yapılan yetki başvurularında; Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) uygulamasına kaydedilen yetki belgeleri İthalat Belge İşlemleri Uygulamasında yetkilendirme için, 2021/9 sayılı Tebliğin Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrasından yararlanabilmek amacıyla 45 gün süre ile kabul edilmesinin talep edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin olarak sadece 2021 yılından önce sevk işlemleri başlayan eşyalar için başvuru işlemlerini gerçekleştirmek üzere, firmaların İthalat Belge İşlemleri Uygulamasında yetkilendirme için başvurması noter onayı taahhütname temininde sıkıntı yaşayan firmaların noter onaysız olarak ekleyecekleri taahhütnamesine ilave olarak Tareks yetki belgelerini eklemesi halinde 15/02/2021 tarihine kadar geçici yetki verilebileceği bildirildi.

Öte yandan; 2021 yılı itibarıyla yürürlüğe giren eşya listesinin, daha önce kullanılmakta olan TAREKS SİSTEMİ (01.01.2021 tarihinden itibaren uygulaması sonlandırıldı) kullanılmış eşya listesindeki kalemleri de içerdiğinden, ithalatı gerçekleşmemiş eşyalar dahil başlamış işlemi tevsik edici belgeler ile birlikte başvuruların yapılması halinde 2021/9 sayılı Tebliğin Geçici maddesi çerçevesinde değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button