0

Kullanılmış Deniz Taşıtları İthalatı

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü “Kullanılmış Deniz Taşıtları İthalatı” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; deniz taşıtlarının Türkiye’ye kullanılmış olarak ithalinin, İthalat Rejimi Kararı’nın 7. maddesi gereğince Ticaret Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olduğu, bu izne ilişkin usul ve esasların 31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliği ile düzenlendiği anımsatıldı.

Bu Tebliğ ile yapılan değişiklikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan uygunluk yazısına istinaden ithaline izin verilen eşya listesi (Ek-1) kapsamında yer alan söz konusu kullanılmış eşyanın İthalat Genel Müdürlüğü İthalat Belge İşlemleri uygulaması üzerinden ithal işlemlerinin yapılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button