0

Kombine Taşımacılık Yönetmeliği Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Kombine Taşımacılık Yönetmeliği yer aldı.

Yönetmelik ile kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin ilke, esas ve koşulların belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kombine Yük Taşımacılığı
Yönetmelik kapsamında yapılan kombine yük taşımacılığı faaliyetlerinde;
– Yönetmelikte tanımlanan taşıma birimlerinin kullanılması,
– Taşımacılığın sadece ilk ve/veya son aşamalarının karayoluyla gerçekleştirilmesi,
– Gerçekleştirilen demiryolu, denizyolu veya iç suyolu taşımacılığının kuş uçumu olarak 100 km’den fazla olması,
– Yükün elleçlendiği ve teslimatın gerçekleştirildiği adreslere; en yakın demiryolu istasyonlarının kullanılması ve/veya kuş uçumu 150 km’yi aşmayan bir yarıçap içerisinde yer alan limanların kullanılması,

gerekiyor.

Yeşil Lojistik Faaliyetler
Yönetmelik kapsamında belirlenen yeşil lojistik faaliyetler şu şekilde belirtiyor;
– Yılda en az 200 adet kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmek.
– İşletmenin enerji tüketiminin en az %5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını gösteren Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesine (YEK-G) veya Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikasına (I-REC) sahip olmak.
– İşletmenin tüm iklimlendirme süreçlerinde, Düşük Küresel Isınma Potansiyeli (KIP) değerine sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanmak.
– Yıllık asgari %5 oranında yeşil paketleme faaliyeti yürütmek.
– Orman Genel Müdürlüğüne, Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 500 adet fidan bağışı yapmak.
– İşletme içerisinde oluşan atıkların yönetimine yönelik Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sıfır atık yönetim sistemine sahip olmak.
– ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
– ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
– ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
– ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.

Yeşil Lojistik Belgesi İçin Aranan Şartlar ve Talep Edilen Belgeler
Yeşil Lojistik Belgesi almak için;
– Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları ve tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olmaları,
– TİOYB’ye sahip olunması,
– Kayıtlı Elektronik Postaya (KEP) sahip olunması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı olunması,
– Kombine taşımacılık faaliyetlerinin yanı sıra aynı fıkranın diğer bentlerinde tanımlanan yeşil lojistik faaliyetlerinden herhangi dördünün gerçekleştiriliyor olunması,
– Çalışanlara yönelik işletmede yürütülen yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin asgari yıllık periyotlarla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,

gerekiyor.

Şartları karşılayan işletmenin;
– Ek-1’de yer alan başvuru formunu,
– İşletmenin gerçekleştirdiği yeşil lojistik faaliyetlerine göre Ek-2’de yer alan format örnek alınarak hazırlanan raporu,
– Yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgeleri,
– Eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri,

İdareye sunması gerekiyor.

İdare, elektronik ortamda sorgulanan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde bu belgelerin asıllarını isteyebilecek. Sunulan bilgi ve belgeleri destekleyecek ek bilgi ve belge talebinde bulunulabilecek.

Destek ve İmtiyazların Kapsamı
Yönetmelikte belirtilen teşvik, muafiyet, istisna ve/veya kolaylıklardan Yeşil Lojistik Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler yararlanabiliyor.

Bakanlık Tarafından Sağlanacak Destekler
Bakanlıktan Yeşil Lojistik Belgesi sahibi işletme, belge geçerlilik süresi dahilinde yararlanabileceği destekler şu şekilde;

– İlk kez başvurulan taşıma yetki belgesi, DB2, TMFB ve TMFB-Dmr ücretlerinde %50 indirim uygulanacak.
– TMFB, TMFB-Dmr, TİOYB, L1, L2 ve DB2 belgelerinin yenileme ücretlerinde %50 indirim uygulanacak.
– İşletmenin taşımacı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek 100 taşıt için taşıt kartı ücretinde %95 indirim uygulanacak. – UBAK İzin Belgesi başvurularında işletmeye ilave 5 puan verilecek.

Bakanlık, Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarla ilgili çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla çalışma grupları oluşturabilir veya mevcut çalışma gruplarına katılabilecek. Bu çalışma gruplarında yer alan paydaşların işbirliğiyle Yeşil Lojistik Belgesi sahiplerine ek destekler, imtiyazlar ve muafiyetler sağlayabilecek.

Yönetmelik için tıklayınız.
Yönetmelik ekleri için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button