0

KATBİS Sisteminden Konulan Blokenin TCGB Sisteminde Gösterimi

Yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.08.2021 tarihli yazısında özetle; “Gümrük Alacağının Takibi” konulu 12.05.2016 tarihli ve 2016/42 sayılı Genelge hükümleri uyarınca, gümrük idareleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacaklar için, borçlu adına sistem üzerinde tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin bulunup bulunmadığının “Bilge Sistemi TCGB Sorgulamalar Kesinleşmiş Alacak Takip” başlığı sorgulanarak bulunması halinde alacağın tutarı göz önünde bulundurularak, ilgili beyanname/beyannamelere bloke konulması, alacağın tahsil edilmesini müteakip blokenin kaldırılması yönünde işlem yapılması hususunun düzenlenmiş olduğu;

Konu ile ilgili olarak Kesinleşmiş Gümrük Alacaklarının Takibi Bilgi Sistemi (KATBİS) programı üzerinde blokeyi uygulayan personel dışında başka bir personel tarafından bloke kaldırılması aşamasında “yetki uyarısı sistem hatasının” alındığının tespit edildiği;

Bu çerçevede, bloke kaldırma yetkisinin yalnızca blokeyi uygulayan personelde olmasının uygulamada yaratacağı sorunları önlemek amacıyla KATBİS programı üzerinde bloke kaldırma işleminin idarece yetkilendirilecek görevli diğer memurlar tarafından da gerçekleştirilebilmesi yönünde teknik düzenleme yapıldığının belirtildiği anımsatıldı.

Bu defa; kesinleşmiş gümrük borcu bulunması nedeniyle borçlu adına tescil edilmiş gümrük beyannamesine yukarıda belirtilen Genelge uyarınca konulan blokenin hangi gümrük müdürlüğünce konulduğunun beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünce beyanname üzerinde görüntülenebilmesinin sağlandığı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button