0

Kanada, Çin ve Vietnam’dan İthal Edilen Ürünlerde Damping ve Sübvansiyon Tespit Etti

Duyuruda, Ottova Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısında, Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan bildirimde;

– Özel İthalat Önlemleri Yasası’nın (Special Import Measures Act-SIMA) 38(1) maddesine göre Çin ve Vietnam’dan ithal edilen oturmaya mahsus içleri doldurulmuş ve kaplanmış nitelikte olan belirli mobilyalarda, yapılan ilk belirlemelere göre Ottova Ticaret Müşavirliğinin Bilgi Notunda belirtilen firmalar için belirtilen oranlarda damping ve sübvansiyon tespit edildiği;

– Soruşturmaya konu ürünler arasında Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) (G.T.P. 9401.40.00.00); Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P. 9401.61.10.10; G.T.P. 9401.61.10.90); Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P. 9401.71.10.10; G.T.P. 9401.71.10.90) şeklinde verilen G.T.P. numaralarının referans olarak verildiği;

– Çin ve Vietnam’dan 5 Mayıs 2021 tarihi ve sonrasında ithal edilecek söz konusu ürünlere yönelik uygulanacak geçici önlem kapsamında, bilgi notunda belirtilen oranlarda ilave vergi uygulanacağı,

– Tespit edilen damping ve sübvansiyon marjlarından önemsiz bir değerde olduğu belirlenen ürünlere yönelik soruşturmaların devam edeceği, ancak bu ürünlere geçici vergilerin uygulanmayacağının

bildirildiği ifade edildi.

Yazının devamında, CBSA tarafından yapılan bildirime https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/uds2020/uds2020-np-eng.html bağlantısından erişim sağlanabildiği bildirildi.

İlgili bilgi notu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button