0

Kağıtsız İhracat Uygulaması Beyanname Doğrulama

Duyuruda, Ticaret Bakanlığının yazısına atıfla, İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında, ihracatın gerçekleştirildiği ülke tarafından ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tasdikli örneğinin talep edildiği durumlarda, ihracatçılarca ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin çıktısının ibraz edilebilmesi ve ibraz edilen beyannamenin doğrulamasının yapılabilmesini teminen, gümrük işlemleri tamamlanan gümrük beyannamesine karekod atanarak, GET-APP uygulaması üzerinden “e-imzalıdır” ibareli olarak beyannamenin çıktısının alınması ve beyanname çıktısında yer alan karekodun cep telefonu vb. mobil araçlarla okutulması suretiyle Ticaret Bakanlığı e-TCGB Doğrulama ekranından beyannamenin doğrulanabilmesinin sağlandığı anımsatıldı.

Duyurunun devamında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin yazısına atıfla, karşı ülke makamlarınca, ihracatçı tarafından çıktısı sunulan ihracat beyannamesine ilişkin e-TCGB Doğrulama ekranında, Beyanname No, Gümrük İdaresi, Tescil Tarihi, Beyanname Statüsü ve Notlar alanlarının yer almakta olduğu aynı ekrandan doğrulanan beyannameye ilişkin tüm bilgilerin barkodlu olarak görüntülenebildiğinin ifade edildiği aktarıldı. Bu kapsamda, uygulamada yükümlüsünce kağıt ortamında sunulan beyannameye ilişkin bilgilerin tamamının sistem üzerinde karşı ülke makamlarına gösterilip gösterilmeyeceği hususundaki görüşlerin, beyannamede yer alan bir takım alanların (fatura kıymeti, ödeme şekli, kalem fiyatı ve teslim şekli bilgileri) gösterilmemesi durumunda eşyanın karşı ülkede gümrük işlemlerinin tamamlanması açısından herhangi bir sorunla karşılaşılması ihtimali de göz önüne alınarak bildirilmesi talep edildiği bildirildi.

Bu itibarla, yukarıda anılan konulara ilişkin ihracatçıların görüş ve önerilerinin 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar BAİB Genel Sekreterliğine (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat