0

İzmir Gümrük Müdürlüğü Yeni Akreditasyon Sertifikaları Aldı

Duyuruda, laboratuvar akreditasyonunun teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade ettiği belirtilerek, laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemlerin uluslararası kriterlere göre düzenlendiği ve standartlaştırıldığı ifade edildi. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikaların uluslararası olarak kabul gördüğü iletildi. Bu durumun, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini, ilave deney ve analiz masraflarını azalttığı bildirildi.

Bu çerçevede, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğü’nün, 06.09.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite olduğu anımsatılarak, TÜRKAK tarafından alınan “Akreditasyonun Sürdürülmesi ve Kapsam Değişikliğinin Kabulü” kararı ile İzmir Laboratuvar Müdürlüğü’nün daha önce 18 olan akredite metot sayısını 10 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 28 analiz metoduna, çıkarmış bulunduğu aktarıldı.

İzmir Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar şu şekilde:
Gıda Laboratuvarında;
Hayvan Yemleri; Ham Kül Tayini (TS ISO 5984)
Hayvan Yemleri; Rutubet Tayini (TS 6318)
Yağlı Tohum Küspeleri; Yağ Tayini (TS EN ISO 734)
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar; Asit Sayısı ve Serbest Yağ Asitliği Tayini (TS EN ISO 660)

Petrol Laboratuvarında;
Baz Yağlar; Kırma indisinin tayini (TS 4368 ISO 5661)
Madeni yağlar; ASTM Rengi Tayini (TS 1713 ISO 2049, ASTM D6045)
Baz Yağlar; Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Yüp Yöntemi (TS EN ISO 12185)
Baz Yağlar; Viskozite İndisi Hesaplanması (TS ISO 2909)
Madeni Yağlar; Dinamik Viskozite ile Yoğunluk Tayini ve Kinematik Viskozitenin Hesaplanması Stabinger Yöntemi (ASTM D7042)

Tekstil Laboratuvarında;
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Genel Test Prensipleri (TS EN ISO 1833-1)

Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin akredite metot sayısını 2021 yılı Ağustos ayı itibarı ile 118 metoda çıkardığı ve tüm laboratuvar müdürlüklerince akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmaların, aralıksız olarak sürdürülmeye devam ettiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat