0

İthalatta Dolaylı Temsil Yoluyla Gümrük Müşavirlerinin Karşılaştığı Haksızlıkların Giderilmesi

İGMD tarafından çeşitli resmî kurumlara yazılan yazılarda; gümrüklerde Dolaylı Temsil yoluyla yapılan işlemlerde, gümrük müşavirinin suç konusu fiille illiyet bağının kurulamadığı durumlarda cezai yatırımlarla karşılaşmalarının haksızlığı yol açtığı belirtilerek gerekli düzenlemelere gidilmesi talep edildi.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD), Gümrük Kanununun “Gümrük Yükümlülüğü Doğması” başlıklı 181 inci maddesi 2 no.lu bendinde, Dolaylı Temsilde temsilcinin yükümlülüğünün beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği ile sınırlı tutulduğu hususuyla ilgili konu hakkında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na yazı yazarak, yapılacak uygulamalarda doğru karar verilmesi, her olayın hakkaniyetle iyi değerlendirilmesinin gerektiği iletildi.

Bu yazılara; Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nden, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nden ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “İlliyet Bağının İncelenmesi” konulu Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne muhatap yazıları ile cevap alındığı belirtildi.

İGMD’nin yazısına Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısında;
Muhtelif gümrük müşavirliği firmaları ve meslek odalarından intikal eden yazılara atıfla, gümrük müşavirlerinin dolaylı temsilde bulunduğu, ithalat veya ihracatı yapılmış, faturası ve gerekli diğer belgeleri temin edilmiş eşya için beyanname hazırladıkları ve suç konusu fiille illiyet bağı kurulamayan durumlarda cezai yaptırımlarla karşılaşmalarının haksızlıklara yol açtığının belirtildiği iletildi.
Kaçak İstihbarat Müdürlüklerince hazırlanan fezlekelerde belirli durumlarda gümrük müşavirleri ile ihracatçı firmaların ayrı değerlendirmeye tabi tutulması ile gümrük müşavirleri için sahte kaşe, sahte mühür tespiti yoksa takibata mahal olmadığı yönünde işlem yapılmasını teminen gerekli düzenlemelere gidilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Konuya ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 12.03.2019 tarihli ve 42502242 sayılı yazısında özetle;

1- Her somut olayın kendi içinde ele alınmak suretiyle değerlendirilip, olaya iştiraki ve illiyet bağının tespiti gerektiğinden gümrük müşavirleri hakkında “takibata mahal yoktur” şeklinde genel bir talimat verilemeyeceği,

2- Gümrük idarelerindeki sahtecilik suçu gibi ağır suçlarda illiyet bağının kollukça ilk aşamada kurulamadığı hallerde, gümrük müşavirlerinin mağduriyetine mahal vermemek adına, taşra idarelerine konunun mevzuat çerçevesinde titizlik ve hassasiyetle ele alınması yönünde gerekli gerekli bilgilendirme yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

İGMD’nin yazısı için tıklayınız.

İlgili kurumların cevabi yazılar için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat