0

İthalat Denetimlerinde Havale Değişiklikleri

Yazıda, İGMD’nin 24 Kasım 2022 tarihli yazısında, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) tarafından TSE İthalat Merkezi Başkanlığı denetimine yönlendirilen başvurularda, başvuruyu inceleyen teknik inceme uzmanlarının başvuru ile ilgili işlemler devam ederken izin ve sağlık sebepleri ile görevde olmadıkları sürelerde, ilgili başvuruların yeni uzmana havale edilmesi sürecinde aksaklıklar yaşandığı belirtilerek aksaklıkların önlenebilmesi amacıyla ilgili havale işlemlerinin otomatik olarak yapılabilmesinin değerlendirilmesinin talep edildiği belirtildi.

Yazıda devamla, başvurulara ilişkin süreçlerde firma dönüşlerinin farklı zamanlarda olması, deney işlemlerinin farklı sürelerde tamamlanması, dosya muhteviyatına göre inceleme sürelerinin farklılıklar göstermesi, diğer uzmanlardaki iş yoğunluğunun analiz edilerek eşit şekilde dağılım yapılmasının sağlanması gibi sebeplerle ilgili teknik incelemecinin izin ve benzeri durumlarda tüm başvuruların otomatik havale değişikliği ile farklı bir uzmana yönlendirilmesi denetim süreçlerinde gecikmelere sebebiyet vereceğinden halihazırda uygulanabilir olmadığı ifade edildi.

Bununla birlikte İthalat Merkez Başkanlığınca yürütülen ithalat denetim işlemlerinde ilgili teknik inceleme personelinin eğitim, izin, görev vb. durumlarında olası gecikmelerin ve aksaklıkların önlenebilmesini teminen başvurulara ilişkin havale değişikliklerinin manuel olarak başvuru içeriği de değerlendirilerek takipli şekilde gerçekleştirildiği ve başvurunun havale edildiği personele otomatik olarak elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca, izinli/görevli/vb. personelde olan başvuruların durum değişikliğinde, havale değişikliği yapılmasını ve başvurulara ilişkin bilginin otomatik olarak aktarılmasını sağlayacak uyarı sistemi ile ilgili çalışmaların bilgi işlem birimince gerçekleştirildiği ve en kısa sürede devreye alınacağı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button