0

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz Ayı Sonuçları Açıklandı

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Temmuz 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Haziranda 58,5 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi temmuzda 57,7’ye geriledi ancak yine de eşik değer 50,0’nin oldukça üzerinde kalarak ihracat ikliminde güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Böylece, ihracat pazarlarındaki talep koşulları son altı ay boyunca iyileşme sergiledi.

Türk imalatçılarının en önemli ihracat pazarlarını oluşturan ABD ve birkaç Avrupa ülkesinin tümünde üretim hacmi artmayı sürdürdü. Türk imalatçıların en büyük pazarı Almanya’da büyüme hızı rekor düzeye ulaşırken, İtalya’da üç buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Karmaşık görünüm sergileyen Orta Doğu’da; Suudi Arabistan, BAE ve Katar’da ekonomik aktivite keskin arttı, Mısır’da yeniden küçüldü. Çin ve Brezilya’nın büyüme hızı hazirana göre arttı, Rusya’da ivme kaybı oldu, Hindistan’da ise ekonomik aktivite hemen hemen yatay seyretti.

En büyük pazar Almanya’da büyüme hızı rekor düzeyde
Türk imalatçılarının en önemli ihracat pazarlarını oluşturan ABD ve birkaç Avrupa ülkesinin tümünde, üretim hacmi temmuzda güçlü bir şekilde artmaya devam etti. Türk imalat sektörünün en büyük yurt dışı pazarı olan ve ihracattaki payı yaklaşık yüzde 10 olan Almanya’da üretim artışı ivme kazandı. Almanya’da büyüme hızı rekor düzeye ulaşırken, İtalya’da da üç buçuk yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi. Diğer ihracat pazarlarının tümünde büyüme haziran ayına göre hız kesmekle birlikte güçlü seyrini korudu. Bu pazarlar arasında Birleşik Krallık, ABD, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi ülkeler yer aldı.

Orta Doğu’da görünüm karmaşık
Orta Doğu’da, talep koşulları açısından karmaşık bir görünüm söz konusu oldu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’da ekonomik aktivite keskin artışlar kaydederken, BAE petrol dışı üretimde son iki yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Buna karşılık, Mısır’da aktivite yeniden küçülürken Lübnan da daralma bölgesinde kaldı.

Temmuz ayında Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve buna bağlı kısıtlamaların faaliyetleri olumsuz etkilediği birçok ülkede talep sert düşüşler gösterdi. Ekonomik aktivitede en belirgin azalışlar Myanmar, Uganda, Malezya, Endonezya ve Vietnam’da gerçekleşti. Ancak Türk imalat sanayi ihracatındaki toplam payı yüzde 0,5’le sınırlı olan bu ülkelerdeki sorunlar, Türk imalatçılarının ihracat iklimi üzerinde önemli bir doğrudan etki yaratmıyor. Çin ve Brezilya gibi diğer ülkelerin büyüme hızlarında haziran ayına göre artış gerçekleşirken, Rusya’da ivme kaybı gözlendi. Hindistan’da ise haziran ayında Covid-19 kaynaklı sert daralmanın ardından ekonomik aktivite temmuzda hemen hemen yatay seyretti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Temmuz ayında Türk imalat sanayicilerinin tüm kilit ihracat pazarlarında ekonomik aktivite canlanmaya devam etti. Büyümede sağlanan süreklilik, ihracatçıların gelecek aylardaki satış performansını destekleyecektir. Bununla birlikte, Covid-19 salgını hala açık bir tehdit olmaya devam ediyor ve birçok Asya pazarının ekonomik aktivitesinde keskin düşüşlere neden oluyor. Her ne kadar Türk imalatçıları söz konusu pazarlardaki zayıflıklardan fazla etkilenmese de, bu zayıflıkların halihazırda sıkıntılı seyreden küresel tedarik zincirlerine olası etkileri endişeye yol açabilir.”

Related Posts

Call Now Button