0

İSO Sürdürülebilirlik Platformu Üçüncü Toplantısını Gerçekleştirdi

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sürdürülebilirlik alanında yürüteceği faaliyetler için stratejik öneriler geliştirmeyi ve ilgili tarafları bir araya getirerek sinerji yaratmayı amaçlayan İSO Sürdürülebilirlik Platformu üçüncü toplantısını; sanayi, kamu, finans, akademi, sivil toplum kuruluşları ve İSO danışmanlarının katılımıyla gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir’in yaptığı toplantıda, 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ele alındı.

Tacir, konuşmasında 1 Kasım’da İskoçya’nın Glasgow şehrinde başlayan COP26’ya 200’den fazla ülkenin katıldığını belirterek yoğun müzakereler sonucunda bir anlaşma metni üzerinde mutabık kalındığı aktardı. Tacir, Glasgow İklim Anlaşması’ndan çıkan en önemli kararların kömürün aşamalı olarak azaltılması ve taraf ülkelerin emisyon azaltım taahhütleri kapsamında verdikleri ulusal katkı beyanlarının (NDC) düzenli olarak gözden geçirilmesi olduğunu iletti.

İklim değişikliği ile mücadelede yeterli kararlar çıkmasa da ilk defa bir Birleşmiş Milletler iklim anlaşmasında fosil yakıt kullanımının sınırlandırılmasından bahsedildiğini hatırlatan Tacir, Paris İklim Anlaşması’ndan bu yana kaydedilen gelişmelerin değerlendirildiği ilk toplantı olması sebebiyle de COP26’nın önem arz ettiğinin altını çizdi.

COP26’da Hindistan müdahalesiyle müzakerelerin uzaması sonucu imzalanan İklim Paktı’nda yüzeysel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefinin hayatta kalmasına ve kömür azaltımının önemine vurgu yapıldı. Taraf ülkelerin ulusal katkı beyanları üzerine net kararlar alındığı, iklim değişikliğine uyum tarafında gelişmiş ülkelerin gelişmekte olanlara yardım fonu oluşturacağı ve tüm bunlarla ilgili inisiyatiflerin açıklandığı belirtildi.

Ayrıca COP26’da iklim değişikliği ile mücadelede belirlenecek tüm aksiyonlar alınırsa, yeryüzü sıcaklıklarının yüzyıl sonunda 1,8 derece ile sınırlandırılabileceğine değinildiği ve insan kaynaklı karbon salımını durdurduğumuzda, mevcut karbon miktarının yarısının 30 yıl içinde atmosferde emileceğinin vurgulandığı hatırlatıldı.

Related Posts

Call Now Button