0

İSO Başkanı Bahçıvan: “KOBİ’lerin Daha Fazla Teşvik Edilmesi Gerekiyor”

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 Araştırması sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçıvan, “Odamızın en kıymetli çalışmalarından olan ve 1968 yılından bu yana yaptığımız İSO 500 araştırmamızın ikincisi olan İSO İkinci 500’ü de 1998 yılından bu yana istikrarla yayınlamaya devam ediyoruz.” dedi.

Sanayinin genel görünümünü en az İSO 500 kadar güçlü bir şekilde ortaya koyan İSO İkinci 500 araştırmasının da Türkiye ekonomisi ve sanayisinin resmini çekmek açısından önem kazanan bir çalışma halini aldığı belirten Bahçıvan, “İSO İkinci 500, her yıl farklı sektör ve illerden katılımla marka değerini güçlendiriyor. İSO 500’le kıyaslandığında daha çok KOBİ niteliğindeki şirketleri kapsaması nedeniyle kendine has birtakım özellikleriyle de anlam bulan bu çalışmamız, önümüzdeki günlerde ilgili kesimler tarafından inanıyoruz ki ilgiyle incelenecek ve farklı sonuçlarıyla kamuoyunda yankı bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bu sonuçlardan birkaçına değinen Bahçıvan; “pandeminin yaşandığı 2020 gibi zorlu bir yılda, İSO İkinci 500’ün özellikle üretimden net satışlarını reel olarak yüzde 6 oranında arttırmış olmasından başlayarak, ihracat, istihdam, karlılık, finansman giderleri, teknolojik yapı, Ar-Ge harcamaları gibi birçok parametrede beklenenden parlak sonuçlar verdiğine tanıklık ediyoruz.” dedi.

Bahçıvan, bu noktada satış karlılığından aktif karlılığına, faaliyet karlarından FAVÖK performansına kadar birçok karlılık göstergesinde gerçekleşen iyileşmeye de dikkat çekmek istediğini söyleyerek, İSO İkinci 500 açısından en parlak verileri karlılık tarafında görmenin nedenlerini sıralayarak; yıl genelinde emtia fiyatlarının düşük seyretmesi, elverişli kredi koşulları ve özellikle yılın ikinci yarısındaki düşük faiz oranları gibi destekleyici uygulamaların, firmaların operasyonel maliyetlerini sınırlayarak kar marjlarını yüksek tuttuğunu ifade etti. Bu gelişmelerin, özellikle İSO İkinci 500 şirketlerinin özkaynaklarında yüzde 22 gibi güçlü bir artışı ortaya çıkarmasını umut verici olarak değerlendirdiklerini belirtti.

KOBİ’lerin ihracat performansının da belirgin bir şekilde hem Türkiye’den hem de İSO 500 araştırmasından olumlu anlamda ayrıştığını aktaran Bahçıvan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Bu zor yılda Türkiye ve sanayi sektörü genelinde olduğu gibi İSO 500’de de ihracat kaybı yaşanırken, İSO İkinci 500’ün ihracatını yüzde 1,2 artırması her türlü takdiri hak ediyor. Yine İSO İkinci 500’ün istihdam artışının İSO 500’e göre daha güçlü bir oranda, yüzde 4,6 olarak gerçekleşmesi de önemli bir sonuç olarak değerlendirilmeli.

İSO İkinci 500 kapsamındaki şirketlerde orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplam payının 2020 yılında 3,1 puan artarak yüzde 29,5’e yükselmesi de gelecek adına dikkate değer bir gösterge. Yine de, teknoloji ve katma değer yapısında hedeflenen gelişmenin sağlanabilmesi için yeni yatırım ve girişimlere ihtiyacın devam ettiğini unutmamalıyız.

Elbette İSO İkinci 500’de özellikle finansal açıdan daha fazla iyileşmeye ihtiyacı olan birçok gösterge var. Örneğin dönen ve duran varlıkların dağılımı, kaynak yapısı, net döviz pozisyonu, halka açılma eğilimleri, Ar-Ge yapabilme istek ve kabiliyetleri gibi…

Son olarak, İSO İkinci 500 verileri, Türk sanayisinin uygun finansman koşulları bulduğu zaman sağlıklı büyüme yolunda üretimin gücüne güç katmaya hazır olduğunu ortaya koymuştur. Bu tablo aynı zamanda, 2020 yılındaki zorlu koşullar altında KOBİ’lerin yönetim becerilerini önemli ölçüde artırmış olduklarını göstermesi açısından da değerlidir. Temennimiz, bu şirketlerimizin performansının Türkiye geneline yansıması ve bu pozitif tablonun gelecek dönemde de sürdürülebilir olmasıdır. Her zaman söylediğimiz gibi elverişli finansman ülkemiz ekonomisinin, üretiminin ve dinamizminin korunmasının en önemli faktörüdür. İSO İkinci 500’ün sonuçlarına bu açıdan bakıldığında KOBİ’lerimizin ortaya koyduğu güçlü potansiyelin daha fazla teşvik edilmesi gerekmektedir.”

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat