0

İslam Konferansı Ülkelerine Uygulanacak Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (Tps-Oıc) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yer aldı.

Yönetmelik ile İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması, İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Kurulmasına ilişkin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü kapsamında tercihli tavizlerden yararlanacak eşyanın menşeini tespit etmek üzere İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlenmesi amaçlanıyor.

Menşeli Ürünler
Tamamen üretilmiş veya elde edilmiş ürünler, tamamen ihracatçı Taraf Ülkede üretilen veya elde edilen,
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler, ilgili Taraf Ülkede yeterli işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, söz konusu Taraf Ülkede tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek o Taraf Ülkede elde edilen, protokole tâbi olarak tercihli ticaret düzenlemeleri kapsamında yer alan, bir Taraf Ülkeden diğer Taraf Ülkeye ihraç edilen ürünler, Taraf Ülkelerden biri menşeli kabul edilecek.

Etkisiz Unsurlar
Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için imalatında kullanılabilecek;
– Enerji ve yakıt,
– Tesis ve teçhizat,
– Makine ve aletler,
– Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların,
menşeini belirlemeye etkisi bulunmayacak.

Menşe İspatı
Taraf Ülkelerden biri menşeli ürünler, ithal edilmeleri esnasında TPS-OIC Menşe İspat Belgesi’nin ibrazı üzerine Protokolden yararlanabilecek.

Menşe İspat Belgelerinin geçerliliği
Menşe İspat Belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerli olacak. Bu sürede ithalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilmesi gerekiyor.

İthalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilecek Menşe İspat Belgeleri, ithalatçı gümrük idaresine birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden sonra sunulması halinde, gecikmenin olağan dışı koşullardan kaynaklanması durumunda, uygulanan tercihli muamele çerçevesinde kabul edilebilecek.

Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin yetkili idaresi, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilecek.

Yönetmelik 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Yönetmelik Eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button