0

İngiltere STA

Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü “İngiltere STA” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması ile birlikte başlayacak yeni dönemde Türkiye ile İngiltere arasındaki yeni tercihli ticaret rejimini düzenlemek üzere imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya konulması amacıyla gerekli sürecin yürütüldüğü bildirildi.

Söz konusu STA kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyanın menşeinin ispatı amacıyla kullanılacak belgenin, tüm ihracatçıların fatura veya ilgili bir ticari belge üzerine kendi kendilerine bulunabilecekleri ve bir makam tarafından onaylanmayacak “menşe beyanı” olduğu, bu amaçla başka bir belge kullanılmayacağı belirtildi.

Eşyaya dair mense kuralları ve işlemlerine ilişkin Yönetmeliğin, STA’nın yürürlüğe giriş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Resmi Gazete’de yayımlanacağı ifade edildi. Başta menşe beyanlarının sonradan kontrol işlemlerine dair ayrıntılar olmak üzere, anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulamada dikkate alınmasının büyük önem arz ettiği belirtildi.

Ayrıca 1 Ocak 2021 tarihi ile söz konusu Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarih arasında Türkiye-Ingiltere STA çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen ithalat işlemleri için geçerli bir menşe beyanı ibraz edilir ise eşyaya ilişkin olarak diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, Yönetmeliğin yayımlarımasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği bildirildi.

Öte yandan, 31 Aralık 2020 tarihini 1 Ocak 2021 tarihine bağlayan an itibariyle İngiltere’den Türkiye’ye sevk halinde olan veya Türkiye’ye getirilmiş olup antrepoda ya da serbest bölgeler dahil geçici depolamada bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşyanın, İthalat Rejim Kararı’nda konuyla ilgili yapılacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak mevzuat hükümlerine uygun olarak, 1 Ocak 2021 tarihinden önce geçerli olan başta Gümrük Birliği olmak üzere tercihli tarife düzenlemelerinden faydalanabileceği belirtildi.

Aynı şekilde, İngiltere tarafının da sevk halinde, antrepoda veya geçici depolamada bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşya için benzer bir geçiş uygulamasını Türkiye’den İngiltere’ye yapılan ihracat için hayata geçirmeyi uygun gördüğü ifade edildi. Bu kapsamda, anılan türden eşyaya yönelik olarak Türkiye’de 1 Ocak 2021 tarihinden önce halihazırda düzenlenmiş ya da düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri veya mense ispat belgelerinin, dört aylık ibraz süreleri esas alınmak kaydıyla, İngiltere’de ithalatta 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 12 aylık süre içerisinde geçerli olacağı bildirildi.

Söz konusu eşya için 1 Ocak 2021 tarihinde ve bu tarihten sonra normal usulde belge düzenlenmesinin/onaylanmasının/vize edilmesinin mümkün olmadığı ancak “sonradan düzenlenen” belgelerin onaylanmasının mümkün olacağı ifade edildi.
Anılan eşya için düzenlenmiş olan belgelerin 1 Ocak 2021 tarihinden sonra ikinci nüsha olarak vize edilmeleri gerektiği hallerde ise, bu işlemin orijinal belgenin geçerlilik süresi göz önünde bulundurulmak suretiyle ve fakat en geç 1 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih hariç) gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.

Benzer şekilde, AB ile İngiltere arasında sonuçlandırılan STA çerçevesinde 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli olması öngörülen yeni tercihli ticaret düzenlemesinde AB’nin gümrük kurallarını uygulayacak olması nedeniyle farklı bir yeri olacak Kuzey İrlanda’ya söz

konusu tarihi itibariyle Türkiye’den doğrudan gerçekleştirilecek ihracatta kullanılacak belgelerle ilgili olarak İngiliz tarafıyla görüşmelerin halen devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığınca konuya ilişkin başka bir duyuru yapılmadığı sürece, Türkiye’den Kuzey Irlanda’ya söz konusu tarihi itibariyle doğrudan gerçekleştirilecek ihracata konu eşya için, ithalatçısının tercihli tarifeden yararlanmak istemesi halinde, Türkiye-İngiltere STA’da öngörüldüğü üzere menşe beyanı kullanılması gerektiği ifade edildi.

Son olarak, Türkiye-İngiltere STA’mn uygulanma tarihinin 1 Ocak 2021 olmasında yaşanabilecek olası bir sıkıntı halinde dikkate alınması gerekecek hususların ayrıca bildirileceği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button