0

İngiltere İmalat Sektöründeki Üç Aylık Dönemde Üretim Hacminde Düşüş Bekleniyor

İngiltere Sanayiciler Konfederasyonu tarafından üç ayda bir yayınlanan ve gelecek üç aylık dönem için imalat sektöründeki yeni siparişler ve üretim beklentilerini ölçen çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırma sonuçlarına göre İngiltere’de imalat sektöründe faaliyet gösteren yöneticilerin büyük çoğunluğunun önümüzdeki üç aylık dönemde üretim miktarlarında sert düşüşler bekledikleri açıklandı. Sektör yöneticilerinin özellikle virüs salgınının devam etmesi ve Brexit sonrasında ortaya çıkan bazı ara mallar ve malzemelerin temininde yaşanan zorluklar nedeniyle endişeli oldukları ifade edildi.

Bir önceki araştırma raporunda sıfır seviyesinde ölçülen yeni sipariş beklentisi endeksinin Ocak ayında -17’ye gerilediği bildirildi. Ocak ayı içerisinde alınması beklenen yeni siparişleri gösteren endeks ise bir önceki değeri olan +3 puandan -12 puana geriledi.
Ayrıca, İngiltere’nin Avrupa tek pazarından fiilen ayrıldığı tarih olan 31 Aralık 2020’den sonra imalat sektöründeki firmalarda stok miktarlarını büyütme eğiliminin arttığına dikkat çekildi.

Araştırmaya katılan şirket yöneticilerinin yarısına yakınının önümüzdeki üç aylık dönemde hammadde ve ara malların tedariki konusunda zorluk yaşanacağı ve fabrikalarda üretim miktarlarının azalacağı yönünde endişeli oldukları bildirildi.

Sanayiciler Konfederasyonu tarafından bu konuda yapılan yorumda, söz konusu endişelerin nedeni olarak, tedarik zincirlerinin salgın nedeniyle küresel çapta bozulmuş olması ve uluslararası nakliyatlarda konteyner tedarikinde yaşanan sıkıntıların önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Brexit nedeniyle şu an itibarıyla gümrüklerde yaşanmakta olan gecikmeler ve çeşitli bürokratik zorlukların da bu endişeleri artıran bir diğer önemli etki olduğu ifade edildi.

Araştırmanın aylık bazlı versiyonunda ise, imalatçıların Ocak ayı içinde de üretim miktarlarında büyük düşüş bekledikleri ve bu düşüş beklentisinin geçtiğimiz Haziran ayından bu yana kaydedilen en yüksek orana ulaştığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat