0

İhracı Kayda Bağlı Mısırın GTİP İşlemleri

İhracat Genel Müdürlüğünün 23/08/2021 tarihli ve 66564202 sayılı yazısına atıfla;

Mısırın (GTİP:1005); İhracat: 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallar Tebliği’nin eki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer aldığı, Ticaret Bakanlığınca yapılan yetkilendirme çerçevesinde söz konusu ürünün ihracatına yönelik kayıt işlemlerinin sadece Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği tarafından yürütüldüğü,

Ancak son zamanlarda beyannamede sehven farklı bir GTİP’te tescil edilen mısır ürününün daha sonra ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından beyannamede gerçekleştirilen redrese işlemi sonrasında GTİP’inin 10.05 olarak tescil edilerek kayıt işlemlerinin tekemmül ettirilmeden ihracatının gerçekleştirildiği,
Bu nedenle söz konusu GTİP’in kayda bağlı ürünler içerisinde yer alması nedeniyle gerekli evraklarla başvuru yapılması gerekirken, redrese işlemi yapılarak bu gereklilik yerine getirilmeden ihracatın gerçekleştirilmiş olduğu ifade edildi.

Yazıda son olarak, bu gibi hataların önlenebilmesi için, 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alan ilgili GTİP’ler için redrese işleminin Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onayı sonrasında yapılması hususunda Bölge Müdürlüklerince gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat