0

İhracat Beklentisi 2. Çeyrekte Artış Gösterdi

Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA) sonuçları yayınlandı.

Yayınlanan sonuçlara göre, 2021 yılı 2. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi 132,0 olarak gerçekleşti. 1 – 18 Mart 2021 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endeksleri şu şekilde gerçekleşti: gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi endeksi artış yönünde etkilerken; son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2021 yılı 2. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi ise 111,6 olarak gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan gelecek 3 ay için ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Dış Ticaret Beklenti Anketi, dış ticaret firmalarının yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamakta. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise değişim beklenmediğini göstermekte.

Related Posts

Call Now Button