0

İGMD “Gümrük Sahasında Yetkisiz Kişilerin İş Takibi Yapıyor”

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü muhatap “Gümrük Sahasında Yetkisiz (Taşeron) Kişilerin İş Takibi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu 225 inci maddesinde; “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler 5 inci madde hükümleri Çerçevesinde sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya Gümrük Müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.” hükmüne istinaden gümrüklerde iş takibi yapılabildiği anımsatıldı. Bu çerçevede vekaleti olmayan Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcısı ile doğrudan temsil yetkisi özelliği bulunmayan bir şahsın iş takibi yapabilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

İGMD üyelerinden gelen vaki taleplerde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük idarelerinden izin belgesi ve kanuni temsil yetki belgesi bulunmayan bazı kişilerin gümrük idarelerinde iş takibi yaptıklarının bildirildiği ifade edildi.

Yazıda devamla yetkisiz ve izin belgesi bulunmayan izin belgesi bulunsa dahi firmanın vekaleti olmadan is takibinin ve buna tevessül edenlerin önlenmesinin önem arz ettiği belirtilere gümrük idarelerinde yetki ve izin belgesi olmadan işlem kabul edilmemesi konusunda bağlantı gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinin faydalı olacağı ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat