0

Havayolu Taşımacılığında Süre Sınırı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Havayolu Taşımacılığında Transit Süre Sınırı konulu bir yazı yayımladı.

Yazıda; son zamanlarda muhtelif gümrük idarelerince, havayolu ile transit rejimi kapsamında yapılan transit işlemlerinde transit beyannamesinde belirlenen transit süresinin aşılarak eşyanın varış gümrük idaresine öngörülen transit süre sınırından çok daha sonra sunulması sebebiyle Gümrük Kanununun 241/5 maddesi uyarınca usulsüzlük cezasının tatbik edildiği; bununla birlikte; gümrük idarelerinde, ilgili mevzuat uyarınca transit süre aşımında uygulanacak cezanın Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçlar için geçerli olacağından bahisle havayolu ile gerçekleştirilen transit işlemlerinde transit süre sınırının 24 saatten az olacak şekilde verilip verilemeyeceği, havayolu ile yapılan transit taşımalar için verilen transit süresinin aşılması halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3/e, 4/d, 5/a, 6/c fıkralarında belirtilen hükümlerin uygulanıp uygulanamayacağı, uygulanmasının mümkün bulunmaması halinde hangi idari yaptırımın uygulanacağı hususlarında tereddüt hâsıl olduğu ifade edildi.

Yazıda devamla; havayolu ile transit rejimi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde, hareket gümrük idaresince transit süresi verilmesi gerektiği, havayolu taşımacılığının sahip olduğu operasyonel farklılıklar sebebiyle oluşabilecek gecikmeler de göz önüne alınarak transit süresinin, işlemin niteliğine göre, transit rejiminin ilgili mevzuat çerçevesinde usulüne uygun bir şekilde tamamlanmasını temin edecek şekilde belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Yazıda ayrıca, Kanunun 241/3(e), 241/4(d), 241/5(a) ve 241/6(c) maddelerinde açıkça Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının Kanunun 91 inci maddesine göre verilen süreleri belli saatlere kadar aşması durumunda ceza uygulanması belirtildiğinden havayolu taşımacılığında verilen transit sürelerinin aşılması durumunda Kanunun ilgili maddeleri uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmaması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button