0

Güney Kore’ye Kiraz İhracatı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “Güney Kore’ye Kiraz İhracatı” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ticaret Bakanlığının 27.05.2021 tarih 64073649 sayılı yazısına atıfla, Türkiye’den Güney Kore’ye kiraz ihracatının, “Türkiye’den Taze Kiraz meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri Protokolü” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte olduğu belirtilerek Tarım ve Orman Bakanlığının (TOB) yazısında, 2021 yılına ait G. Kore’ye ihraç edilecek kirazların yetiştirildiği bahçelerin, paketleme ve fumigasyon uygulama tesisleri listesinin oluşturulduğu bildirilerek listeler iletildi.

Yazının devamında, Güney Kore Hayvan ve Bitki Karantina Ajansının yazısına atıfla, Güney Kore Bakanlıklarının alternatif bitki sağlığı tedbirlerine dair teklifleri uyarınca, halihazırda devam eden COVID-19 salgını nedeniyle, Türkiye’deki kiraz meyvelerinin ön izin incelemesi için Koreli bir inspektörün gönderilmesinin mevcut şartlarda zorlaştığı belirtilerek, mezkur Protokole göre gerek bahçe gerekse paketleme fumigasyon tesislerinin bitki sağlığı tedbirlerine ilişkin alınan tüm önlemlerin G. Kore tarafına rapor edilmesi ve raporun uygun bulunmasını müteakip ihracata başlanabileceğine yönelik bilgilendirilmenin yapılacağı ifade edildi. 2021 yılı kiraz ihracat sezonunda Türkiye’den G. Kore’ye kiraz ihracatının Haziran ayının son haftasında başlaması ve Temmuz ayı sonuna kadar sürmesinin öngörüldüğünün belirtildiği ve anılan ülkeye ihraç edilecek kirazların kayıtlı bahçede üretilmiş ve yine kayıtlı paketleme ve fumigasyon uygulama tesisinde işlemden geçirilmiş olması gerektiğine vurgu yapıldı. G. Kore’ye ihracatta kayıt altına alınmak isteyen üretici ile paketleme ve fumigasyon uygulama tesislerinin başvurularının TOB tarafından her yıl yeniden alınacağı belirtildi.

Yazıda son olarak, kısıtlı bir sürede kiraz ihracat planlamasının ivedilikle yapılabilmesini teminen 2021 yılı kiraz ihracat sezonunda G. Kore’ye kiraz ihracatını talep eden firmalarca “G.Kore’ye Kiraz İhracatı Programı” tablosunun her bir satırının eksiksiz, doğru ve tam olarak doldurulması gerektiğinin ve eksik ve hatalı bilgisi olan başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağının altı çizilerek, G. Kore’ye kiraz ihracatının, 2021 yılı kayıtlı bahçe listesi ve tesis listesinin, ihracatçının ihracat programında yer alan üreticiler ve paketleme/fumigasyon tesisleriyle sınırlı olacağı ifade edildi.

Bu itibarla, TOB tarafından ihracat programının ivedilikle oluşturulabilmesi ve G. Kore tarafına iletilmesini teminen, kiraz ihracatını talep eden firmalarca söz konusu tablonun doldurularak 03/06/2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar tarim@akib.org.tr adresine gönderilmesi gerektiği bildirildi.

2021 Yılı G.Kore’ye Kiraz İhracatı Programına ulaşmak için tıklayınız.

G.Kore’ye Kiraz İhracatında Kayıtlı Kiraz Bahçesi (Üretici) Listesine ulaşmak için tıklayınız.

G.Kore’ye Kiraz İhracatında Kayıtlı Paketleme Ve Fumigasyon Uygulaması Tesisi Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button