0

Güney Afrika Cumhuriyeti Hurda Metal İhracatını 6 Ay Süreyle Yasakladı

Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı tarafından 30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de “Altyapı ve Ekonomiye Verilen Zararları Sınırlamak Amacıyla Demir ve Demir Dışı Metal Atık, Hurda ve Yarı Mamul Demir ve Demir Dışı Metal Ürünlerin Ticaretini Kısıtlayıcı ve Düzenleyici Tedbirlere İlişkin Politika Uygulama Eylemleri” yayımlandı.

Güney Afrika hükümeti, kamuda kullanılan metallerin yaygın hırsızlığıyla mücadele etmek için tasarlanan üç aşamalı müdahalenin ilk aşamasının bir parçası olarak, bakır ve bakır alaşımlı hurdaların yanı sıra çoğu demirli hurdanın ihracatına 30 Kasım 2022 tarihinden başlamak üzere altı aylık bir yasak getirdi.

Düzenlemenin asıl amacı çalıntı metallere olan talebi azaltmak. Ülkede 47 Milyar Rand ( 2.7 Milyar ABD Doları) kadar hırsızlık ve vandalizmden kaynaklanan ekonomik zarar olduğu tahmin ediliyor. Bu durum yük ve yolcu demiryolu hizmetlerini kesintiye uğratırken yanı sıra enerji arzı eksikliği nedeniyle devlet eliyle yapılan elektrik kesintilerinin süreside artıyor.

İlgili resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button