0

“Gümrük Müşavirliklerinin Mükellefler Adına Bandrol Başvurularında Sorunlar Yaşanıyor”

Mailde, 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununa istinaden bandrole tabi cihaz ithalatı yapan firmaların TRT’den bandrol almaları gerektiği anımsatıldı. Genellikle bandrol başvurusu, talep ve teslim alma İşlemlerini mükellef firmalar adına Gümrük Müşavirliklerinin takip ettiği belirtildi.

Mükellefler adına başvuruda bulunan bazı Müşavirliklerin vekaletnamelerinde TRT Kurumuna bandrol başvuruları yapmak ve TRT Kurumundan bandrolleri teslim almak gibi ibareler bulunmadığı ifade edilerek, bandrol başvurularında sorunlar yaşandığı iletildi.

Bu kapsamda Gümrük Müşavirliklerinin mükellefler adına bandrol ile ilgili iş ve işlemlerini yapabilmeleri için vekaletnamelerinde TRT Kurumunda işlem yapabileceklerine dair ibarenin bulundurulması, işleyişte mağduriyet ve kısıt yaşanmaması adına gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button