0

Gümrük Müşavirliği ve Yardımcılığı Sınavlarına İlişkin Talepler

Yazıda, İGMD’nin 15 Aralık 2021 tarihli yazısında sınavların yönetim yeri, yapılım şekli, kaç defa giriş hakkı olduğuna ilişkin öneri ve tespitlerin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne arz edildiği anımsatıldı.

Gümrük Yönetmeliğinin, Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları konu başlığındaki 566, 567 (sınav konuları), 568 (değerlendirme), 569 (sınav kurulu ve görevleri), 570 (sınavların yürütülmesi), 571 (sonuçların duyurulması ve itiraz) madde ve başlıklarında içerik olarak konuya ilişkin gerekli açıklama ve hükümler bulunduğu hatırlatıldı.

Tüm bunlarla birlikte bu yazıdaki görüşlerin de değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

– Gümrük Yönetmeliği 566/4’te yazılı ve sözlü sınavlarının tarihi ve başvuru koşulları en az bir ay önceden ilan edilir hükmü olsa bile, yönetmelikte bir değişiklik yapılarak altı ay önce veya mümkünse üç ay önceden sınav tarihine ilişkin takvimlendirmenin gün, yer, saat bakımından net olarak belirlenmesi,

– sözlü sınavın kaldırılarak tüm sınavların yazılı olarak yapılması,

– MEB ÖSYM gibi merkezi sınav sistemi uygulayan kurumlar aracılığı ile kişilerin bulundukları yerlerde sınava girmesi bu mümkün değil ise çoğunluğun bulunduğu yere riayet edilerek sınavların yerinin İstanbul olarak belirlenmesinin uygun olacağı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button