0

Gümrük Müşavirliği ve Yardımcılığı Sınav Sonucuna İtiraz Konusunda Açıklık Talep Edildi

Yazıda, 2021 yılında Ankara’da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarının 20 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Gümrük Yönetmeliğinin;

– 567’inci maddesinde sınav konularının,

– 568’inci maddesinde sınavın değerlendirilmesinin,

– 569’uncu maddesinde Sınav Kurulunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirleneceği ve Sınav Kurulunun, Bakanlık temsilcilerinden seçilen bir üyenin Başkanlığında, Bakanlıktan dört, Gümrük Müşavir Derneklerinden bir olmak üzere beş kişiden oluşmasının,

– 570’inci maddesinde sınavın yürütülmesinin,

– 571’inci maddesinde ise sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz hükümlerini

açıklayan ifadelerin yer aldığı iletildi.

Ancak, Ticaret Bakanlığının Ankara Üniversitesi ile imzaladığı protokol gereği hazırlanan uygulama kılavuzunda Gümrük Yönetmeliğinin 571’inci maddesi hükümlerinin aksine süre ve İtiraza ilişkin başvuruların üniversite kurulunca değerlendirileceği belirtildi.

Sınava giren adaylar arasında karışıklığa neden olan bu duruma açıklık getirilmesi için sınav sonuçlarına itiraz konusunda Gümrük Yönetmeliği’nin 571’inci maddesine göre mi yoksa Ankara Üniversitesinin uygulama kılavuzuna göre mi hareket edilmesi gerektiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button