0

Gümrük Müşavirliği Çalışanlarının İstisna Kapsamına Alınması

Yazıda, 27.04.2021 tarih E-89780865-153-7576 sayı ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Tam Kapanma Tedbirleri konulu yazılarında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar sürecek olan tam kapama döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirler alınması gerektiğinin belirtildiği anımsatıldı.

Söz konusu yazının Ek: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler listesi 3 ‘üncü maddesinde “3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cem evlerinin dede ve görevlileri,” ile 10’uncu maddesinin “Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,” hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Yazının devamında, Gümrük İdarelerinde yapılacak iş ve işlemler, Gümrük Müşavir ve Yardımcıları, Stajyerler ve Gümrük Müşavirliği Ofis çalışanları tarafından hazırlanan ve gümrüklere sunulan bilgi ve belgeler aracılığıyla yapılmakta olduğu ve işlemlerin tamamlanmasının akabinde nakliye (lojistik) firmalarının işlemlerine başladığı belirtilerek mevcut düzenlemelerde anılan meslektaşların açıkça sayılmadığından kısıtlama konusunda sorunlar çıktığı ifade edildi.

Yazıda son olarak; 28 Nisan 2021 Çarşamba günü İstanbul Vali Yardımcıları Günay ÖZTÜRK ve Niyazi ERTEN Başkanlığında gerçekleştirilen Tam Kapanma Tedbirleri konulu Reel Sektör Koordinasyon Toplantısında, Gümrük İdarelerinde yurda girmesi son derece önem arz eden sağlık, sanayi ve diğer mamullerin, İhracatın ve Sanayicinin gerek hafta içi gerekse hafta sonu mesaili işlemlerinin (uçak, gemi ve tır) durmaksızın ikmal edilmesi için Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları (izin belgelerini ibraz etmek kaydıyla) Gümrükleme Tüzel Şirketlerinde çalışan personelin (SGK belgelerini ibraz etmek suretiyle) de daha önceden olduğu gibi İstisna kapsamına ivedilikle alınmasını ve bu sebeple yurdun her yerinde faaliyet gösteren gümrük idarelerine gidiş gelişlerinde şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulmaları talebinin makamlarına sunulduğu, konunun aciliyeti dikkate alındığında bu meslek gruplarının da istisna kapsamına alınması talep edildi.

Related Posts

Call Now Button