0

Gümrük Müşavirlerinden İhracat ve İthalat İle İlgili Görüş Talep Ediliyor

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD)’nin duyurusunda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen, sınır ötesi dış ticaret göstergelerine ilişkin ithalat ve ihracat süreçlerin iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar kapsamında; üyelerin görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Duyuruda, yapılacak olan çalışmalara ışık tutmak adına aşağıda belirtilen konular hakkındaki görüşler 16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar derneğin “info@igmd.org.tr” adresine gönderilmesi talep edildi.

A) İhracat ve ithalatta süre ve maliyetin düşürülmesine ilişkin etkileri hakkında aşağıdaki uygulama ve reformlara ilişkin görüş ve önerileriniz nelerdir?
1. Kağıtsız İhracat Projesi,
2. İhracatta Yerinde Gümrükleme, Sınırdan Öncelikli Geçi, İzinli Gönderici (YYS),
3. Kağıtsız İthalat Projesi,
4. İthalatta Yerinde Gümrükleme, İzinli Alıcı (YYS),
5. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sayısının (YYS) Artırılması,
6. “Tek Durak Projesi” ve Kapıkule Sınır Kapısındaki platformların ve altyapının tek durak sistemi ile uyumlu hale getirilmesi.

B) İhracatta süre ve maliyetin düşürülmesine ilişkin etkileri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemlerin etkinlik ve verimliğinin artırılması hususunda görüş ve önerileriniz nelerdir?
1. İhracat beyannamesinin işleme konulması,
2.Tırın sınır kapısına (sahaya) girmek için sırada geçirdiği süre,
3. Gümrük idaresi tarafından belge kontrolünün tamamlanması (YYS olan ve olmayan),
4. Gümrük idaresi tarafından tartma işleminin tamamlanması,
5. Gümrük idaresi tarama (x-ray) oranı ve işlemin tamamlanması,
6. Gümrük idaresi fiziksel kontrol oranı ve işlemin tamamlanması.

C) İhracatta, A.TR, Gümrük Beyannamesi, Fatura, Çeki Listesi, T-1 Belgesi, CMR belgelerinin hazırlanması ve teslimi (kağıt ortamında ve/veya elektronik ortamda) ile ilgili süre ve maliyetin düşürülmesine ilişkin görüş ve önerileriniz nelerdir?

D) İthalatta süre ve maliyetin düşürülmesine ilişkin etkileri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması hususunda görüş ve önerileriniz nelerdir?
1. İthalat (serbest dolaşıma giriş) beyannamesinin işleme konulması,
2. Gümrük idaresi tarafından belge kontrolünün tamamlanması,
3. Gümrük idaresi tarafından tartma işleminin tamamlanması,
4. Gümrük idaresi tarama (x-ray) oranı ve işlemin tamamlanması,
5. Gümrük idaresi fiziksel kontrol oranı ve işlemin tamamlanması,
6. İthalat sürecinde doğrudan ithalatçı tarafından hazırlanan belgeler ve bunların teslimi (kağıt ortamında ve/veya elektronik ortamda).

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat