0

Gümrük Müşavirleri Derneklerinden Ortak Tekzip

“www.haberturk.com internet sitesinde 12 Mayıs 2021 tarihli, Güntay ŞIMŞEK’in yazısında “Cep telefonu tuvalet kağıdı olarak ithal edebilir!” başlıklı yazı ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri üyelerimiz hakkında gerçeğe aykırı ve okuyucuyu yanlış bir algıya sevk edebilecek mesnetsiz iddialarda bulunulmuştur.

Basın özgürlüğü hakkında Hukuki mevzuatlar incelendiğinde, basının haber yaparken sahip olduğu bu özgürlüğün sınırsız olmayıp kişilerin şeref ve saygınlığını basın yoluyla yok etme, mesnetsiz suçlamalar yapma yahut iftiralar atma hakkını basına vermediğini açıkça görülmektedir. Yine bu hakkın basına yalan haber yaparak bireylerin nefret duygularını artırma ve bireylere yanlış bilgi aşılayarak manipüle etme hakkını da bahşetmediği bu temel mevzuatlardan anlaşılmaktadır. “Basın, Özetle basın özgürlüğünü kullanan kişi ve kurumların kamuoyunu aydınlatırken muhakkak siyasal ve toplumsal olaylara ilişkin olarak doğru, gerçeği yansıtır bilgi vermesi gerekmektedir. Sonuç olarak herkesçe bilinen yayın organlarının salt siyasi ve ideolojik düşünceleri nedeni ile yalan haber yapması ve “basın özgürlüğü” kavramının arkasına saklanması gazetecilik meslek etiği ile bağdaşmadığı gibi kamuoyunun doğru bilgi alma hakkını ciddi bir şekilde zedelemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir ve Türkiye’de her kurumun görev ve yetkileri anayasasında net bir şekilde belirlenmiştir. Takdir edersiniz ki mesnetsiz iddiaların yalan haber yapılması, ilgili medya organının güvenilirliğini de ciddi biçimde zedelemektedir. Bu konu hakkında Güntay ŞIMŞEK’in elinde bilgi ve belge var ise bu belgeleri açıklamalı ve ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunulması gerektiği de hatırlatırız. Tüm meslektaşlarımızı, Antrepo işleticileri ve sahiplerini hatta zimni olarak Ticaret Bakanlığımızı da töhmet altında bıraktığı, asılsız, akıl ve mantıktan uzak çirkin iftiralar içeren haberi asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

Haberi yayımlayan kurum, Haberi yazan kişi ve hatta asılsız mesnetsiz ve halüsinasyon hali içerisinde aklından geçenleri haberi yazan kişiye servis eden kişilerde dahil olmak üzere, ilgililer hakkında hukuk kuralları doğrultusunda öngörülen cezai müeyyideler çerçevesinde cezalandırılmalarının sağlanması, yazının tekzip edilmesi dahil tüm hukuki yollara müracaat edeceğimizi ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı camiamız ve kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

Related Posts

Call Now Button