0

Gümrük Müşavir Yardımcıları Çok Kırgın

Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barbaros Ömer Vardar ile GMYD dernek merkezinde görüştük ve bir röportaj gerçekleştirdik. Röportajda GMYD’nin yeni yönetiminin hedeflerinde ve son dönemde gündeme gelen YGM yanında GMY çalıştırılması ve YYS firmalarında Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı çalıştırılması konularını konuştuk.

Öncelikle önümüzdeki iki yıl için planladığınız bir yol haritası var mıdır? Neler yapmayı planlıyorsunuz?

Öncelikle GMYD’ye ve oluşturduğumuz yeni yönetime karşı olan ilginizden dolayı ben teşekkür ederim. Derneğimiz yönetimlerini öteden beri planlamaları genel olarak mesleki sıkıntılar üzerine kurgulanmıştır. Bizim yönetim olarak düşüncemizde aynıdır, özellikle son dönemde Gümrük Müşavir Yardımcılarının mesleki sorunları üzerine yoğun çalışmalar yürüteceğiz.

Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği düzenli olarak eğitimler yapıyor. Bu eğitimlerdeki hedefiniz nedir? Neden bu kadar eğitim işinde ısrar ediyorsunuz? Bildiğimiz ve takip ettiğimiz kadarıyla derneğiniz bu konuda biraz iddialı, buradaki iddianız nereden geliyor?

En sondan başlayalım isterseniz. Evet iddialıyız çünkü bu işi gönülden yapıyoruz. İddiamız samimiyetimizden geliyor. Şu andaki derneğimizin yönetiminde olan arkadaşlarımızın çoğu benimle birlikte bu dernekte kursa gelip eğitim alan ve sınavda başarılı olan arkadaşlarımız. Kendimiz buradaki çalışma ortamının nasıl olduğunu ve olması gerektiğini bildiğimizden dolayı bizlerden sonra bu eğitimlere ihtiyaç duyacak arkadaşlara aynı şekilde aynı kalitede bilgi ve tecrübelerimizin aktarılması gerektiğini düşünüyoruz.

Eğitimlerimizin ana çatısını sınavlara hazırlık eğitimleri oluşturuyor bu eğitimlerin dışında da verilen eğitimlerimizde var. Mesleki gelişimin arttırılması adına eğitimlerde veriyoruz. Meslektaşlarımızın sahip oldukları İzin belgelerinin kendilerine ne gibi sorumluluklar yüklediğini bilmeleri gerekiyor. Bu farkındalıkların eğitimlerle artacağını düşünüyoruz. Bu noktada mesleki kalitenin arttırılması konusunda derneklere önemli görevler düştüğünü düşünüyoruz. Maalesef sınavlara hazırlık eğitimleri içinde bulunduğumuz noktada umut tacirliğine dönüşmüş durumda. Bu durumun ne mesleğimize ne de bu tarz yapılan eğitimlere katılan arkadaşlarımıza fayda sağlamayacağını düşünüyoruz. Biz kanuna, mevzuata bağlı olarak mesleğimizi ifa ediyoruz. Bu eğitim işlerinin de bir kanunu bir mevzuatı var. Biz meslek için mesleki eğitim faaliyetinde bulunabiliriz dernekler olarak. Peki hiçbir mevzuata bağlı olmadan hiçbir sorumluluk taşımadan açılan bu kadar kurs, eğitim vs.. neyin nesi ? Bize göre bu durum bir rant kapısına dönüşmüş ve acilen toparlanması gerekiyor. Herkes eğitim veremez. Biz bu konuda hassasız ve arkadaşlarımızın umutlarının paraya tahvil edilmesini doğru bulmuyoruz.

Kimlerin Gümrük Müşavir Yardımcısı olabileceği Gümrük Müşavir Yardımcılarının görev ve yetkileri Gümrük Kanunu’nda tarif ediliyor. Bir de bunun reel hayattaki yansıması var. Gümrük Müşavir Yardımcıları kendilerini nasıl tanımlıyorlar? Nasıl tarif ediyorlar? Biraz bahsedebilir misiniz?

Bizler Gümrük Müşavir Yardımcıları olarak Gümrük Kanunu’nda belirtilen nitelikleri taşıyan ve eğitim şartlarını yerine getirerek GMY Sınavında başarılı olarak mesleki bir ruhsat sahip olmuş kişileriz. Gümrük Kanunu’nda belirtildiği şekilde gümrük işlemlerini takip ederek sonuçlandırma yetkilerimiz var. Aslında direk şunu söyleyebilirim, Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 90’ına Gümrük Müşavir Yardımcılarının eli değmektedir. Biz kendimizi bu şekilde tanımlıyoruz. Fakat bu tanımlamanın dışında bizim işlerimizi yetkisiz olarak yapan kişilerde var. Bu durum maalesef hem Gümrük Müşavirlik şirketlerinin finansal yapıları nedeniyle hem de Gümrüklerimizde ki idari yönetimin esnek davranması nedeniyle öteden beri sürüyor. Bu durumu daha net anlatmak için şöyle bir örnek verebiliriz. Gümrük Müşaviri olmayan bir kişinin X bir firmanın gümrük beyannamesini düzenleyip imzalayıp gümrük işlemlerini yapabilmesi ile aynı anlamı taşır bu iş. Yetkisi olmayan bir kişinin ülke ekonomisini, ülke güvenliğini ve toplum sağlığını yakından ilgilendiren işleri yapmasına nasıl izin verilebilir? Ben anlayamıyorum. Liyakat her yerde önemli. Burada da öyle. Önüne geleni gümrüklü sahalara sokar ve buralarda işlem yaptırırsanız sonra bunları kontrol edebilmek için çuvalla para harcamak zorunda kalırsınız, yine de tam bir kontrol sağlayabilir misiniz bilemiyorum. Gümrük Müşavir Yardımcısının meslek sicili vardır. Takip edebilirsiniz, niteliklerini görebilirsiniz, elinizdeki iş gücünden haberdar olursunuz, diğer türlü kontrol edemeyeceğiniz büyük bir riskle karşı karşıya kalırsınız. Gümrük Müşavir Yardımcısının kaybedecek bir izin belgesi var, sicili var vs… Yetkisiz iş takibi yapanların kaybedecek bu anlamdan hiçbir şeyi yok dolayısıyla istenmeyen durumların oluşması mümkün geliyor. Hatta ben mesleğimiz üzerine yapışmış kötü algılarında bu yüzden kaynaklandığını düşüyorum.

Geçtiğimiz günlerde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ilişkin bir Danıştay Kararı yayılandı. Bu karın uygulaması konusunda da yine geçtiğimiz günlerde Gümrükler Genel Müdürlüğü tüm idarelere yönelik bir yazı yazdı. Kararda ve yazıda 6 seri nolu GGT’nin 20.maddesinin tamamen iptal edildiği belirtildi. Bu maddenin iptali ile tebliğde yer alan ‘YGM yanlarında gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer çalıştırabilirler’ ifade ortadan kalkmış oldu. Bu durumu nasıl okuyorsunuz Gümrük Müşavir Yardımcılarının iş alanlarında bir kayıp meydana gelmiş oluyor diyebilir miyiz? Bu konuda derneğinizin pozisyonu nedir? Gümrük Müşavir yardımcısı arkadaşlar neler düşünüyor?

Aslında derneğimizin pozisyonu çok açık ve net bellidir. Bu maddenin tamamen iptal edilmesi kararına katılmıyoruz, karşıyız. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin 25 Nisan 2017’de bir yazı yazdı bu konuda. Yazının içeriğine biraz bakarsak, özetle bazı rakamlar verilmiş ve Gümrük Müşavir Yardımcısı sayısının yeterli olmadığı sonucu çıkarılmış ve bakanlığa bu şekilde bilgi verilmiştir. İstatistik bir bilim reddetmiyoruz. Fakat sonuçlardan yola çıkarsanız önünüze konulan verileri doğru değerlendirme imkanınız ortadan kalkar. Örneğin bu yazıda verilen rakamlara göre Nisan 2017 tarihiden kayıtlara göre 5.600 tane Gümrük Müşavir Yardımcısı bulunuyormuş ve an itibariyle 2.600 tanesi faal olarak mesleğini icra ediyormuş. Peki sormazlar mı istatistik bilimini seven bu dernek yöneticilerine bu denklemde 3.000 tane Gümrük Müşavir Yardımcısı arkadaşımızı yutan eleman kimdir diye. 3.000 kişi mesleğinden kopmuş gitmiş başka yerlerde ekmeğini arıyor sende dernek olarak bakanlığa şu kadar kişi eksik bu yüzden sokaktan geçeni gümrük işlemlerini gerçekleştirirken istihdam etmemiz gerekiyor diye yazıyorsun. Beyler sırça köşklerinizde çıkın bugün bize yarın size meslek elden gidiyor!!!

Bu konuda acı olan ve Gümrük Müşavir Yardımcıları olarak hicap duyduğumuz başka bir konu da şudur, bu yazı yazılırken GMYD yönetiminden arkadaşlar da İGMD Yönetim Kurulunda görev almalarına rağmen Yönetim Kurulu adına yazılan bu yazıdan arkadaşlarımızın haberdar edilmeden gizli saklı yazılmış olması. Yani bu yazı Yönetim Kurulunda görüşülmeden, karara bağlanmadan gizli saklı yazılmış. GMYD Yönetimi olarak o dönemde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin yazmış olduğu yazıya karşılık olarak İGMD’ye ve bakanlığa göndermiş olduğumuz bir yazı bulunmaktadır. Yazmış olduğumuz bu yazıda tamamen Gümrük Müşavir Yardımcılarının mesleki alanlarının daraltılmasına ve gümrük müşavir yardımcılarının mesleğinin tamamen saldırı olduğundan bahsedilmektedir. Bu yazılarımızın sonucunda da zaten bakanlıktan ilgili gümrük müşavirleri derneğine İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ne görüşlerinin aksine bir yazı gelmiştir.

Bizce İGMD’nin yapması gereken gümrük iş ve işlemlerinin kanunda yazılı olduğu gibi yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmesine çalışması ve meslekten soğuyan uzaklaşan 3.000 Gümrük Müşavir Yardımcısının mesleklerine geri kazandırılması için çalışmalar yapması gerekmektedir. Fakat ne yazık ki bunlarla alakalı çalışmalar yapılmıyor.

Ve ne yazık ki mesleğimizle alakalı bunların çalışmasını yapmadıkları gibi sokaktan geçen insanların da orada emek harcayıp GMY olma hakkını kazanmış olan insanların yerine geçip orada bir şekilde işlem yapabileceğinden bahsediliyor. Bizler Kanun Gereği İstanbul Gümrük Müşavirleri derneğinin doğal üyeleriyiz. Acı olansa haklarımızı savunması gereken derneğimize karşı hak arayışı içinde olmamızdır. Bu bizim ayıbımız değildir. Bizler haklarımızı aramak noktasında GMYD olarak gerekli hukuki enstrümanları kullanacağız ve gerekli başvuruları yapacağız.

İşin açıkçası derneğimiz bize, çalışan Gümrük Müşavir Yardımcılarına karşı ambargo uyguluyor. Yani mesleki alanımızı daraltıyor. Sürekli olarak bir çalışma var ve yönetimde olan bizden seçilip oraya giden arkadaşlarımızın dışında gelişen bir sürü yazışmalar oluyor. Statü olarak zaten şöyle bir durum da var. Müşavir yardımcısı sayısıyla Müşavir sayısına bakıldığı zaman yaklaşık olarak 10 bin tane Türkiye genelinde Gümrük Müşavir Yardımcısı bulunuyor. Yaklaşık 3 bine yakın da Gümrük Müşaviri var. Bu oran İGMD’de de bu şekilde. Biz İGMD seçimlerine katıldığımızda Yönetimin Kurulunda sayımız 3 kişi ile temsil edilebiliyoruz. Gümrük Müşavirleri 8 kişi ile temsil ediliyor oluyor. Bizim sayımız daha fazla olmasına rağmen yönetimde daha az sayıda olmamız hiç adil değil. Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları olarak aynı sandıkta oy kullanamıyoruz. Haklarımızın da zaten yönetimdeki sayımızdan da anlaşılacağı üzere gereği kadar savunulmadığı düşünüyoruz. Bunların önlenebilmesi için İGMD’nin bir tüzük değişikliğine gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüzük olarak değiştirildikten sonra da insanlara eşit seçme ve seçilme hakkı tanındıktan sonra gerekli şekilde derneğin istediği statüye ulaşacağını düşünüyoruz. Fikrimizi biraz daha ileri taşıyarak Gümrük Müşavirleri Derneklerinin adının Gümrük Müşavir ve Müşavir Yardımcıları Derneği olarak değiştirilmesinin doğru olacağına inanıyoruz.

Tekrar olacak fakat yine söyleyeyim. Biz tüm hukuk yollarını kullanacağız. Avukatlarımızla görüşüyoruz, Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneği olarak YGM konusunda bir üst mahkemede davaya müdahil olacağız. Ailelerimizin emekleriyle okuduğumuz okulların, alın teriyle kazanılmış haklarımızın peşinde olacağımızı herkesin bilmesini isteriz.

YYS sahibi firmalara ilişkin bir yazı yayınlandı biliyorsunuz. Burada da İGMD’den bir ses çıktığını görmedik. Hatta Yönetim Kurulunda bulunan arkadaşlarımızın ısrarlı söylemlerine karşı ısrarla bu konuda da bir çalışma yapılmamaktadır. Bu konuda da gerekli hukuki süreci başlatacağız ve davamızı açacağız.

Barbaros Bey verdiğiniz değerli bilgiler ve samimi tavrınız için teşekkür ederim. Bizim sormayı unuttuğumuz sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?

Kısaca şöyle bir şey söyleyebilirim. Derneğimiz için biz burada çalışıyoruz. Derneğimize üye olan veya olmayan arkadaşlarımızın da gelip bizlerin halini hatırını sormasını istiyoruz. Ne yapabiliriz diye düşüncelerini aktarmalarını istiyoruz. Birlikte daha zengin bir görüş açısıyla derneğimizi daha yükseğe mesleğimizi istediğimiz seviyelere çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bizler mesleğimize aşığız. Kimse sahip çıkmasa da bizler bu mesleğe sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Gümrük TV

Related Posts

Call Now Button