0

Gümrük İdarelerine Verilen Dilekçe ve İtiraz Başvuruları Hakkında

Duyuruda, son günlerde gümrük müşavirlerinin gümrük idaresine vekil sıfatı ile imzalayarak verdikleri dilekçe ve itiraz başvuruları üzerine idare tarafından yapılan tebligatların firma yerine direkt gümrük müşavirlerine tebliğ edilmeye başlandığı belirtildi.

Bazı gümrüklerin hem müşavire hem de firmaya ayrı ayrı tebligat gönderebildiği, bunun nedeninin de son dönemde vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlar olduğu ifade edilerek emsal bir karara yer verildi.

Mahkemelerin vekil tarafından takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılmasını şart koştuğu; gümrük müşaviri yerine firmaya yapılan tebligatı ise usulsüz yapılmış bir tebligat olarak değerlendirdiği iletildi.

Bu durumun gümrük müşavirlerinin sorumluluğunu arttırdığı belirtilerek, özellikle 30 gün içinde dava açılması gereken itirazın reddine dair kararların ispat edilebilir bir şekilde ilgili firmaya bildirilmesi; gümrük müşavirine tebliğ edilen ek tahakkuk ve ceza kararlarına ise vekil sıfatıyla gümrük müşaviri tarafından bizzat itiraz edilmesi gerektiği vurgulandı.

Söz konusu hususların gözden kaçırılması durumunda ciddi mağduriyetlere yol açacağı ifade edildi.

Emsal Karar için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat