0

Gümrük Cezaları

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD)’nin, “7326 Yapılandırma Yasası kapsamında yapılandırılan cezaların YYS, OKS güvenirlilik koşulları kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile ilgili bilgi talebi hakkında” yayımladığı yazısında;

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) (ç) ve (d) bentlerinde ceza kararlarına ilişkin YYS güvenirlilik koşulları Gümrük Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (c) ve (ç) bentlerinde ceza kararlarına ilişkin OKS güvenirlilik koşulları düzenlendiği anımsatıldı.

7326 Yapılandırma Yasasının gümrük alacaklarına ilişkin kesinleşmiş alacaklar ve bu alacaklara ilişkin cezalar ile kendiliğinden beyan yapılmış ya da idare tarafından tespit edilmiş uzlaşma başvurusu yapılmış ya da yapılmamış, itiraz edilmiş, dava yoluna gidilmiş, kesinleşmemiş gümrük alacaklarını ve bu alacaklara ilişkin cezaları kapsayan geniş kapsamlı bir af yasası olduğu hatırlatıldı.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uzlaşılan cezaların YYS ya da OKS sahibi kişinin ya da YYS, OKS sahibi olması muhtemel kişinin başvurularında/belgelerin devamında güvenirlilik koşulları kapsamında olumsuz etkiye sahip olmadığı belirtildi.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında kendiliğinden beyanı ile oluşacak cezaların YYS ya da OKS sahibi kişinin ya da YYS, OKS sahibi olması muhtemel kişinin başvurularında/belgelerin devamında güvenirlilik koşulları kapsamında olumsuz etkiye sahip olmayacağının hüküm altına alındığı aktarıldı.

Öte yandan, yapılandırılan alacaklar ile ilgili olumlu etkinin- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında sadece kesinleşmiş vergi borcuna yönelik olarak belirtilmiş olmasının, 7326 Yapılandırma Yasası kapsamında yapılandırılacak, kesinleşmiş ya da kesinleşmemiş alacaklar ve bu alacaklara ilişkin cezaların YYS/OKS güvenirlilik koşulları üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağı kanaatini oluşturduğu ifade edildi.

Gerek uzlaşmada bekleyen cezalar ve alacaklar, gerek itiraz aşamasında olan kesinleşmemiş alacaklar ve bu alacaklara ilişkin cezaların, gerek 7326 Sayılı Yasa kapsamında kendiliğinden yapılacak beyanlar sonrasında oluşacak alacaklar ve bu alacaklara ilişkin cezalar, gerekse kesinleşmiş alacaklar ve bu alacaklara ilişkin cezalar için yapılandırma gerçekleştirildiğinde, bu cezaların, mükelleflerin YYS /OKS başvurularının değerlendirilmesinde olumsuz bir etkiye sahip olmaması açısından yayımlanacak olan uygulama tebliğinde bu durumun göz önünde bulundurulması hususu talep edildi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün İGMD’nin yazısına “Gümrük Cezaları” konulu cevabi yazı yayımladı.

Yazıda, 9/6/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” da kamu alacaklarının tahsiline ilişkin bir düzenleme olduğu ve söz konusu Kanun kapsamında yapılandırmaya alınmış gümrük cezası borçlarının doğmasına sebep olan gümrük mevzuatı ihlallerini yok hükmünde saymadığı anımsatıldı.

Gerek Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde, gerekse Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kesinleşmiş gümrük cezalarına dair hükümlerin bu cezalardan doğan kamu alacaklarına ilişkin değil bu cezaların oluşmasına sebep olan gümrük mevzuatı ihlallerine ilişkin hükümler olduğu belirtildi. Dolayısıyla bu cezalardan doğan kamu alacaklarının yapılandırma kapsamına alınmış olması bu cezaların onaylanmış kişi statü belgesi ile yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında dikkate alınmaması için sebep teşkil etmediği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat