0

Etilen Polimerden Olan Plastik Atıklarının İthali Yasaklandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/33) yer aldı.

Tebliğ ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’e bir geçici madde eklendi ve bazı değişiklikler yapıldı.

Tebliğin ithali uygunluk denetimine tabi atıklar isimli Ek-1 tablosundan 3915.10.00.00.00 GTİP ‘Etilen Polimerlerinden Olanlar’ satırı çıkarıldı. Söz konusu eşya İthali Yasak Diğer Atıklar isimli Ek-2/B listesine eklendi.

Tebliğe eklenen geçici madde ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (bugün) çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş 3915.10.00.00.00 GTİP’li atıkların ithali, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle yapılan değişiklikten önceki hükümler uygulanacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button